Home

Nieuws 272 x bekeken

UWV: 57 werklozen bij tuinders aan de slag

Den Haag – In de eerste helft van 2011 zijn in West-Brabant 57 werklozen aan het werk gegaan in de tuinbouw. Dat is 10 procent van de 554 werklozen die in totaal 1753 banen in de tuinbouw kregen aangeboden. Dat blijkt uit een overzicht van het UWV van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het UWV verleende in de eerste helft van 2011 met 850 tewerkstellingen. Dat is 60 procent minder dan in de eerste helft van 2011, toen nog 2038 tewerkstellingsvergunningen werden verleend. Het aantal afgewezen tewerkstellingsvergunningen (TWV) steeg van 1 in 2010 naar 673 in de eerste zes maanden van 2011. Het aantal aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen dat is ingetrokken door de werkgever steeg van 49 in 2010 naar 313 in 2011.

Dat blijkt uit een evaluatie van het aangescherpte beleid voor het verlenen van TWV’s door het ministerie. Minister Kamp heeft aangegeven dat er meer prioriteitgenietende arbeid, uit Nederland en andere EU-landen, beschikbaar is, waardoor er minder TWV’s hoeven worden verstrekt. Met name tuinders in West-Brabant, die veel gebruik maken van Roemeense en Bulgaarse medewerkers, kwamen hierdoor in problemen.

Het UWV constateert dat veel werklozen na verwijzing naar werk in de agrarische sector kiezen voor een baan in een andere branche, als gevolg van persoonlijke voorkeuren. Hierdoor is het aantal plaatsingen van werklozen in de land- en tuinbouw beperkt, concludeert het ministerie. De doelstelling om meer werklozen aan het werk te krijgen is hiermee echter wel geslaagd.

Kamp houdt in zijn evaluatie voet bij stuk dat er voldoende aanbod van werknemers is bij uitzendbureaus. ”28 uitzendbureaus kunnen naar schatting meer dan drieduizend mensen leveren op korte termijn. Uit informatie van het UWV en van het georganiseerde deel van de uitzendbranche blijkt dat tuinders in zeer beperkte mate een beroep doen op uitzendbureaus. ”Gelet op het gedaalde aantal verleende TWV’s, het beperkte gebruik van uitzendkrachten en uitkerkingsgerechtigden en de geringe mate van overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen, ga ik er vanuit dat de tuinders zelf de weg naar de prioriteitgenietend aanbod hebben gevonden”, aldus Kamp.

Of registreer je om te kunnen reageren.