Home

Nieuws 194 x bekeken

'Tuinders lijden onnodig schade door werknemersbeleid'

Den Haag – Boeren hebben door toedoen van de overheid onnodig schade geleden. Dat zegt LTO Nederland in reactie op een Kamerbrief van Henk Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de tewerkstellingsvergunningen in de tuinbouw.

”Er zit een schril contrast tussen wat de minister schrijft en wat er op de tuinbouwbedrijven speelt”, constateert LTO.

LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat zegt dat de evaluatie van Kamp over het aanscherpen van het beleid eenzijdig vanuit het Haagse beleid is geschreven. Kamp evalueerde de overgangsperiode naar het aangeschepte beleid waarin minder werkvergunningen voor Roemenen en Bulgaren worden gegeven. LTO constateert echter dat er helemaal geen overgangsperiode is geweest. ”In ieder geval niet wat betreft het aantal tewerkstellingsvergunningen voor seizoensarbeid.”

LTO zegt dat het noodgedwongen gebruik van onervaren krachten de ondernemers geld kost. De arbeidsbureaus leveren volgens de belangenorganisatie geen medewerkers met de gewenste kwaliteiten.

LTO blijft van mening dat Kamp vermindering van het aantal werkvergunningen voor Roemenen en Bulgaren als doelstelling heeft. De organisatie wil nu terug naar de afspraken die in 2010 zijn gemaakt. Hierin is afgesproken dat er in eerste instantie naar prioriteitgenietende arbeid wordt gekeken en waarbij de tewerkstellingsvergunningen als sluitstuk worden gebruikt.

”Dat wijkt in theorie niet veel af van het huidige beleid, maar in de praktijk is er geen passend prioriteitgenietend arbeid beschikbaar”, aldus een woordvoerder van LTO. Hij verwijs hierbij ook naar de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag over deze kwestie. Deze gaf LTO gelijk.

Kamp concludeerde in zijn evaluatie dat veel tuinders inmiddels andere werknemers hebben ingezet, waarvoor geen tewerkstellingsvergunning nodig is. Hij is daarmee tevreden over de beleidslijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.