Home

Nieuws 254 x bekeken

Stikstof en fosfaat herbruikbaar uit afvalwater

Scheemda – Waterschap Hunze en Aa’s start direct na de zomer met het beproeven van een nieuw zuiveringsproces bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Oost-Groningse Scheemda.

In dit proces worden voor het eerst stikstof en fosfaat herbruikbaar uit het afvalwater gehaald. Bovendien is de technologie kosten- en energiebesparend. Advies- en ingenieursbureau DHV tekende voor het ontwerp. Vorig jaar won deze waterinnovatie de Vernufteling-prijs 2010 voor het meest innovatieve project van een ingenieursbureau.

Het gaat om een pilotproef van een half jaar die Hunze en Aa’s uitvoert samen met DHV, Stowa, LeAF, HITC, NedMag, waterschap Noorderzijlvest en de Technische Universiteit Delft.

De nieuwe zuivering haalt de stikstofverbindingen als gasvormig ammoniak uit het afvalwater. Dat ammoniak dient vervolgens als brandstof voor een speciale brandstofcel waarmee stroom en warmte wordt opgewekt; duurzame ’gele’ stroom uit urine en huishoudelijk afvalwater.

De zuiveringstechnologie wint ook het fosfaat zodanig terug dat het geschikt is als hoogwaardige grondstof voor onder andere de productie van voedingsmiddelen en kunstmest. Peter Luimes, waterexpert bij DHV: ”Dit nieuwe zuiveringsproces leidt tot nog schoner water, voorkomt twee afvalstoffen door die om te zetten in herbruikbare grondstoffen en sluit zo de keten.”

Het project wordt door Agentschap NL financieel ondersteund vanuit het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Of registreer je om te kunnen reageren.