Home

Nieuws 366 x bekeken 26 reacties

'Situatie varkenshouderij minder slecht dan gedacht'

Utrecht – De situatie in de varkenshouderij is niet zo slecht als het beeld dat de laatste weken is ontstaan.

Dat concluderen Wyno Zwanenburg (NVV), Annechien ten Have (LTO) en Huub Fransen (Nevedi) uit een gesprek met de drie grote banken. Er zijn her en der problemen op bepaalde bedrijven, anderzijds zijn er ook nog steeds ondernemers die ook in de huidige situatie stappen zetten. De banken hebben een beter beeld van de sector dan wij”, aldus Wyno Zwanenburg. ”Wij hebben geen inzicht in hoe de individuele bedrijven ervoor staan. De banken schetsten toch alle drie een vrij uniform beeld”, aldus Zwanenburg.

Varkenshouders die in de problemen zitten doen er goed aan hun situatie op tijd te bespreken met hun accountant, financiers en andere adviseurs en op basis daarvan hun plan trekken. In de vergadering is vastgesteld dat er op veel bedrijven sprake is van zogenoemde liquiditeitsspanning. Die wordt veroorzaakt door een dip in de varkenscyclus in combinatie met opgelegde investeringsverplichtingen in verband met dierenwelzijn en het milieu.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gezinsbedrijf

  Onduidelijk is of men (0nze voorzitters )voor de gezinsbedrijven is opgekomen en besproken heeft of puur voor bedrijven die ze ook zelf hebben. bv. meer als 1000 zeugen , vele ha. grond, mestafzet in het noorden van het land, goede bijbaantjes.Misschien hebben ze wel gezamelijk met de banken eerder een plan besproken hoe men die grote indutriele bedrijven aan de gang kan houden, die de cunsument niet wil.. Is het inderdaad zo dat de gezinsbedrijven besproken zijn ?? ,maar dan bedoel ik dus ook de bedrijven zonder die vele ha grond met mestafzet verder als 100 km zonder die forse toeslagen en dus eigenlijk wel de bedrijven die de consument in Nederland wil. Hebben die bedrijven dus nog financieel toekomst??Dat lees ik niet. Wordt dat doodgezwegen of is dat het geheime draaiboek. Voorzitters ben duidelijk naar uw leden en als die gezinsbedrijven toekomst hebben kom dan met de cijfers om dat te bekrachtigen. Dat mag toch geen moeilijke vraag zijn nu je net van de bank vandaan komt.???

 • no-profile-image

  Zouden de banken een lijn uitgstippld hebben, waarbij de grote industriele bedrijven niet mogen omvallen en dus ten oste van d ekleientjes worden versterkt. Bove staand verhaal zegt mij niets concreets. Laten we de situatie eens vergelijken met de grote tomate telers en de kleine familie kassen. Ze hebben allemaal finaciele problemen, maar de kleintjes mogen de deur sluiten en de goten zijn te Groot om te mislukken.

 • no-profile-image

  Had ik al voorzien.Erg voorspelbaar draaiboek.Ze hebben dit zeker voorbereidt,zo zie je maar weer,de angst van het grote luchtbel boerenbelang.Maar bezit van de zaak einde vermaak.Einde vrijheden, laat staan inspraak,allemaal bankwerkers,wat een overwinning!Nu de volgende groep,de kleine Koeienboeren met 2015 in vooruitzicht.Bereid je maar voor. Smeerlapperij in het groot,wees gewaarschuwt.Succes

 • no-profile-image

  Wat een stelletje meepraters ;eerst zegt wijno dat dat blijvers niet de onbetaalde rekenigen moeten betalen van noodgedwongen stoppers annachien zegt dat min 25 % uit armoede weggesaneert zal worden en huub franssen weet niet wat zijn klanten moeten doen om facturen te laat betaald krijgen {oa grond verkopen} en de rabobank heeft het druk met varkensboeren bij te financieren en dan nog na een dag koffie drinken tot conclusie komen dat het wel mee valt

 • no-profile-image

  Nee nu spreken we de stroppenpot niet aan net als bij de Ehec crisis(55mln.)Lekker allemaal aan het infuus van de bank,rabo(ruimt alle boeren op)en andere (overheids) banken.Tijd dat de kartelcommissie een het licht over de banken laat schijnen.Deze wolven in schaapskleren hebben samen met de belangenorganisaties bewust sturing aan dit proces gegeven. Maar bewijzen is voor de afvallers omdat er weer megabedrijven denken dat ze er garen uit spinnen.Als je de creditverstrekking aan dit soort bedrijven op de nieuwe manier laat doorgaan blijven er zeker geen echte boeren meer over en dat was de bedoeling.En maar stoer praten over de vrije marktwerking.Laat me niet lachen,wanbeleid.

 • no-profile-image

  hobby

  Massaal lidmaatschap op zeggen bij nvv zlto etc als je al lid was mogen we dan niet weer eens wat verdienen.
  Hier staan veel mestvarkens stallen leeg en helle berdijven aan het leeg draaien. Er word op veel plekken nu de lening op gezecht( wil zeggen in 6mnd geld terug bank en dan vlielen of iets ) Er word veel geld kwijt geschoken . En dan maar zeggen het valt wel mee. echt niet. Hier stoppen veel jong boeren tussen 35 en 52 jaar en dat gebeurt niet omdat het zo goed gaat. ook nieuwe en bedrijven al klaar voor na 2013.
  Dit is de handel niet vrij is. ander ging er toch veel meer vlees naar russland en china. en dan zou de prijs nu hoger zijn.

 • no-profile-image

  gezinsbedrijf

  SLAPPE HAP. Dat lees ik elders over onze belangenbehartigers. Daar ben ik het volledig mee eens. Vakbonden komen tenminste nog op voor de achterban als ze economisch of sociaal in een moeilijkere situatie komen. Ik beleef dat de belangenbehartigers alleen opkomen voor de grote agro-industrie momenteeel. Bedrijven die misschien ook wel van de bank zijn inmiddels of een zo,n grote financiering opzit dat ze wel door moeten gaan omdat er geen kopers zijn. Het zijn ook de bedrijven die de consument niet wil in ons land. Wat bereiken onze zogenaamde belangenbehartigers als ze niets ondernemen???Ze maken zich echt niet druk om de gezinsbedrijven , dat mag wel duidelijk zijn inmiddels. Dat sterrengedoe-vlees van die grote bedrijven moet maar eens afgelopen zijn. Veel beter is het als er gezinsplusvlees komt zodat de consument weet of het vlees uit die industrie komt of nog van de boerderij. Uiteraard krijg je daar bij de huidige belangenbehartigers de handen niet voor op elkaar. Waarom niet denk ik dan?? Misschien moeten inderdaad de gezinsbedrijven dan zonder die belangenbehartigers naar b.v. de supermarkten om kenbaar te maken de verschillen die er zijn in het houden van die dieren op de boerderij. Gewoon praten met de consument. Misschien is het goed om voor een totaal consumtiestaking te gaan van varkensvlees om het gezinsvleesplusvarken te promoten. . Dan krijg je denk ik een voet tussen de deur bij die grote agro-industrie,die ook toataal geen boodschap heeft aan de gezinsbedrijven is wel duidelijk. Graag een reactie van de belangenbehartigers hierover, of mogen die niet reageren???

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  De banken delen de zorg van LTO en NVV dat er bij een toenemend aantal bedrijven sprake is van een toenemende liquiditeitsspanning. Deze spanning wordt veroorzaakt door forse dal in de varkenscyclus in combinatie met opgelegde investeringsverplichtingen in verband met dierenwelzijn en het milieu richting 2013. Dit maakt het nog meer noodzakelijk dat bedrijven een goede toekomstvisie maken en de realisatie hiervan vastleggen in een plan dat ze ook goed met hun financiers en adviseurs bespreken. Bij teruglopende liquiditeit is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium te overleggen met de bank, accountant en desgewenst hierbij ook de veevoederleverancier te betrekken. De banken hebben aangegeven meestal oplossingen te kunnen vinden (maatwerk per bedrijf) als vroegtijdig overleg wordt gevoerd. Hierbij moet de rol van de verschillende ketenpartijen ook helder zijn. De bank is financier en niet de veevoederleverancier. Het is belangrijk dat varkenshouders duidelijkheid scheppen voor zich zelf en in overleg met hun financiers en adviseurs het toekomstperspectief van hun bedrijf tijdig en goed in beeld brengen.

  De afspraak is gemaakt om op korte termijn begrotingsoverleg te houden. Dit om de uitgangspunten voor het opstellen van liquiditeitsbegrotingen te bespreken en te kijken of deze moeten worden aangepast aan de huidige situatie. Het is belangrijk dat alle partijen zoals banken en boekhoudbureaus uniforme uitgangspunten hanteren. Dit geeft duidelijkheid en rust in de begrotingssystematiek.

  De LTO vakgroep varkenshouderij vindt het belangrijk dat in dit gesprek de klokken zijn gelijk gezet. Ook de vakgroep heeft vertrouwen in de veerkracht van de Nederlandse varkenshouderij om dit dal in de varkenscyclus door te komen en vindt dat banken bedrijven moeten helpen om door het dal heen te komen.

  De komende weken heeft de vakgroep overleg met Europese collega organisaties om de situatie te bespreken. Hierbij zal worden gezocht naar mogelijkheden voor Europese regelingen die het varkensbedrijven makkelijker maakt om te stoppen. Ook zet de vakgroep de fiscale mogelijkheden op een rij.

  Zie hier onze reactie in twee delen. Ik hoop U zo goed te hebben geinformeerd. Ook op vrijdagavond.

  Annechien ten Have Mellema • no-profile-image

  Dit was het eerste deel van mijn reactie maar die was per ongeluk niet geplaatst. Dus nu alsnog het eerste stuk

  LTO en NVV hebben hun zorgen naar voren gebracht in het gesprek over de moeilijke financiële situatie waarmee een deel van de varkenshouderijbedrijven te kampen heeft.

  In toenemende mate ontvangen LTO en NVV signalen van leden die zich zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf en aangeven dat ze te maken hebben met spanning op hun liquiditeitspositie.

  Tijdens het gesprek is de situatie in de varkenshouderij uitvoerig en indringend besproken. Hierbij was een belangrijke vraag of de varkenscyclus blijft bestaan en er daarmee uitzicht is op verbetering van de marktsituatie en de rendementen.

  De conclusie van het gesprek was dat de varkenscyclus er is en er zal blijven. Feit is wel dat de cyclus zich anders gedraagt en de voorspelbaarheid van het verloop van de cyclus moeilijker wordt. Factoren die hierbij een rol spelen zijn de Duitse markt (Duitsland is exporterend geworden) en de hoge voerprijzen. Er is nu sprake van een langdurend dal in de cyclus. Dit speelt vleesvarkenshouders en zeugenhouders parten en legt een toenemende druk op de financiële positie van bedrijven. LTO en NVV hebben er op aan gedrongen bij de banken om coulant te zijn bij de beoordeling van kredietverstrekking en aflossingsverplichtingen en maatwerk te leveren om bedrijven door het dal heen te helpen.

  Alle partijen waren het er over eens dat Nederland in algemene zin gesproken kan worden van een vitale varkenshouderij met voldoende toekomstperspectief. Een groot deel van de bedrijven kan dit langdurige dal in de varkenscyclus dan ook overbruggen was de conclusie van het overleg. Er zijn ook nog steeds ondernemers die ook in de huidige situatie investeren en stappen zetten. De banken hebben er vertrouwen in dat de meeste bedrijven continuïteit kunnen vasthouden maar dat er zoals bij elk dal in de varkenscyclus bedrijven zijn die het moeilijk krijgen en zullen stoppen. Dat het belangrijk is om deze bedrijven optimaal te ondersteunen bij beëindiging en eventuele omschakeling wordt door alle partijen onderschreven. De banken hebben hierin een rol en zullen op dit punt maatwerk leveren. Er is ook een groep bedrijven die op basis van ‘2013’ al bewust de keus hebbe

 • no-profile-image

  gezinsbedrijf

  Helaas gaat het antwoord van Annechien niet over de gezinsbedrijven. Bedrijven die ook gewoon hun lidmaatschap betalen. Duidelijk proef ik uit het verhaal dat ze het niet interesseerd als er zoveel gezinsbedrijven moeten sneuvelen. Gewoon even overleggen met bank/voerfabriek. Wij als LTO blijven daar liever buiten. Annechien als ik goed ben geinformeerd heb je meer als 100 ha grond , dus je voelt niet het mestprobleem. Je ontvangt nog langs een 4-tal wegen subsidies. Je zal nog wel bestuursvergoedingen ontvangen. Je houdt je wat bezig met wat lupine varkens ( krijg je daar misschien ook al subsidie voor?? ) Concreet was de vraag. de nederlandse burger/consument heeft liever het vlees dat nog gewoon van een boerderij afkomt (gezinsbedrijf ) Dat zijn juist ook de bedrijven die het financieel en sociaal erg moeilijk hebben nu. Mogelijk zitten daar nog niet eens forse leningen op. Je beseft totaal niet wat daar gebeurd momenteel en het moeten in uw ogen ofwel die eigen lupine varkens worden of die gesusidieerde varkens van die grote agro-industrie. Met de macht meepraten dus. Zeg nu eens concreet wat je doet voor de gezinsbedrijven. Je bewijst hiermee een dienst naar de nederlandse consument alsook naar erg veel leden omdat die minder varkens per bedriijf hebben als op die grote b.v. ,s , agro-industrie waar waarschijnlijk ook veel kapitaal inzit van de banken, dus dat MOET door blijven draaien ten koste , Annechien, van de bedrijven waarvoor jij op behoort te komen. Je gehoorzaamd erg goed naar de bank. Heb je de bank ook de vraag gesteld of het mogelijk is om per direct geen enkele financiering meer te doen op die grote agro-industrie???die de gezinsbedrijven uit de markt drukken door de hogere biggenprijs die ze ontvangen en lagere voerkosten per 100 kg voer??? ( ook al doe je dat niet graag ,dat is al wel duidelijk )

 • no-profile-image

  Ik begrijp dat jij nog LTO-lid bent, Gezinsbedrijf. Heb je je wel eens afgevraagd waarom eigenlijk?

 • no-profile-image

  gezinsbedrijf

  Inderdaad ,ik vraag me dat af en ik ben nog lid van de LTO, hopende dat ze uiteindelijk voor de mensen gaan i.p.v. voor de agrodieren van de agro-industrie zoals nu gebeurd. Ik blijf lid om mijn mening te geven en daaardoor heb ik ook recht van spreken.Anders gesteld mag de LTO zich ook wel eens afvragen waarom ze voor dieren gaan ( zoals ze dus zelf stellen ) en niet voor de mensen. Mijn echte overtuiging is ook dat de dieren het veel beter hebben op die gezinsbedrijven als in die grote agro-industrie die dus nu met behulp van de LTO draaiend wordt gehouden, met gelden van ...... Je laat dus de mensen vallen. Tevens heb je als LTO ook lak aan de mening van de nederlandse consument. Het opzeggen van mijn lidmaatschap draagt niet bij aan een oplossing indeze. Wel het geven van mijn mening denk ik. Als LTO kun je dus ook gewooon kiezen voor wat nederland wil, wat de gezinsbedrijven willen, en wat uiteindelijk ook nog het beste is voor het dier zelf.

 • no-profile-image

  Ik zou wel eens willen weten hoeveel bedrijven tegen hun zin en vertrouwend op de belangenbehartigers buiten de markt gedrukt worden(geen marktwerking maar bankwerking)en slechte prijzen ontvangen omdat ze niet mee willen lopen.Misschien kunnen die nog samen wat organiseren,mede dankzij de niet al te grote leningen zoals door "gezinsbedrijf" omschreven.Kunnen deze zich niet organiseren en financieel een vuist maken(b.v.FAIR TRADE verbond)met eerlijke banken en echte welzijnmaatregelen.Lto en Nvv en banken komen niet voor ze op,laat staan voor" jong elan" die niet de schuld zijn aan de grote overproductie. Samenwerking nadat je veel van de adviezen hebt gehad van de voerboer en lto om een megabedrijf op te zetten moeten hun eigen weg maar zoeken,daar staat Annechien voor en Wyno en de banken.Het mag toch niet zo zijn dat we aan de kant geschoven worden en ons laten afslachten door lto en Nvv en grote agro ondernemers met nepgezinsbedrijven.De tweedeling is nu wel duidelijk dus verzet als je nog puf hebt.Misschien een hoort de burger (initiatief)verzet wel op zijn plaats willen we niet afhankelijk worden van dichte deuren concerns/veefabrieken,met zogenaamde deskundige geleerde jongens die alles rechtpraten wat............

 • no-profile-image

  Je kunt het wel vergeten Gezinsbedrijf, dat LTO voor de mensen gaat. LTO gaat voor het grote geld, samen met onze ambtenaartjes van EL&I. Dat is al lang een uitgestippelde route. Daar moet alles voor wijken. Dus hou je veel te hoge contributie maar in je zak, je kunt het beter gebruiken.

 • no-profile-image

  Annechien. Voor mij blijft onbegrijpelijk, dat je nu met een redelijk positief verhaal komt, terwijl je vorige blogs in boerderij nu niet ovestroomden van positief geluid. Zelf heb ik deze wek contact gehad met de ZOB groep in de Gelderland en die voorzien nog steeds een enorme toeloop van klanten uit zowel de varkenshouderij als de melkveehouderij, omdat die mensen echt geen enkel perspectief meer verwachten van banken en leveranciers bij alle grote milieu investeringen bovenop de zware verliezen van afgelopen jaren. Hoe wil je voor deze mensn nog en positeif plan maken wetende dat onze concurenten echt niet minder gaan produceren. Zij hebben nl. ook de drang om door te gaan en de meesten wonen in een land met meer openruimte en dus minder zware milieu eisen. Kijk naar de gevolgen van de Mega bedrijven in de Noord Hollandse tuinbouw (Wieringmeer) >lease< bedrijven zo groot dat omvallen niet meer kan zonder te grote bankverliezen en dus moeten de "kleintjes", zogenaamd te duur producend, gesloten worden door de deurwaarder. Willen jullie dat in varkenshouderij ook? Willen jullie dat allen de hele grote overblijven, die hun hele leven in gevecht moeten zijn met de Dierenactivisten en politiek?

 • no-profile-image

  gezinsbedrijf

  Han, ik snap dat wel. Annechien is totaal niet begaan met hetgeen er leeft op het gezinsbedrijf met financiele of sociale nood. Zij spreekt immers uit en hoopt misschien dat daardoor de sector gezond wordt,als deze omgevallen zijn ( los het maar zelf op ) . Ze onderneemt wel activiteiten voor de grote agro-industrie en haar eigen lupine-varkens. Annechien gaat echt niet voor de mensen en het gezinsbedrijf-varkensbedrijf wat nederland wil.

 • no-profile-image

  Met die politiek hoeven ze niet in gevecht hoor Han. De lijn die Den Haag uitgestippeld heeft is in de loop der jaren toch wel duidelijk geworden? Voor de schijn heeft men nog een discussie gevoerd over megastallen, maar alle tegengeluiden door burgers werden bij voorbaat al afgedaan als "onderbuikgevoelens". Verder is alles wat men in Den Haag aan regelingen heeft bedacht de afgelopen jaren, gericht op groot, groter, grootst.

 • no-profile-image

  Dit noemen we allemaal met voorkennis operen en met de voerprijsverhoging en overschotmarktdraaiboek wordt de Agroindustrie en zetboeren in het zadel geholpen en ze hebben goed voorwerk verricht met de overheid en LTO met cijfertjes van grote accountantsbureau's en enkele grote toeleverantiers en stil gehouden voor de in hun ogen afvallers(hogere prijzen laten betalen en dwaalspoorbeleid(cijfers).Stratego achter de rug en totaal niet integer.Uitspeeltactiek.Zo zie je maar weer Corruptie is "Korter bij dan gedacht".Ook in Nederland. Nu het b.v.Koningshuis nog.En wordt alles bepaalt door multinationals en slijmjurken,eerst de boeren dan de rest.VOC.mentaliteit over de rug van het individu.Met dadelijk het buitenlandse durfinvesteerders aan het roer met alleen gevoel voor geld en geen vrijheden(ook niet voor personeel).Wat een sukkels van een beleidsmakers,partij van de dieren,D66,Pvda,etc. dat jullie je zo in laat palmen.

 • no-profile-image

  gezinsbedrijf

  zo beleef ik het ook maar weet de consument dit wel allemaal. Als de strategie is van Nederland/LTO we moeten een industriele varkenssector alleen intact houden voor de afvalverwerking dan passen die gezinsbedrijven daar inderdaad niet bij. Ik zou wel het LTO willen verzoeken om dan ook duidellijk kenbaar te maken aan de consument wat die varkens allemaal te eten hebben gekregen, voordat het bij de supermarkt komt. Het is n.l. erg wrang om zodadelijk te lezen dat we toch zulke goede varkens hebben als die gezinsbedrijven er niet meer zijn en dat ze er eigenlijk dus voor de afvalverwerking zijn.

 • no-profile-image

  Een keer een flinke ziekte uitbraak en ze hangen(zal wel pharmaceutisch opgelost worden/hoor je niets meer van).Gauw filters en slagbomen met dichte deuren.Sector op slot voor pottenkijkers en burgers,alles via het foldertje en webcam te volgen.Maar het is toch grote deels export voor een goedkope prijs volgens de banken en .....blijvers.Die Nederlandse consument word weer bij de neus genomen(draagvlak voor betere prijs).De p.r. eigenbelang boeren zijn al weer bezig met een positief verhaal maar er is toch niets aan de hand?.Wie interesseerd dat nou.Het haalt het journaal niet eens of Knevel en van de Brink.Algemeen beeld van de sector is niet goed en de wijze van sanering spreekt boekdelen.Zou vlees nou echt hufterig maken,bij sommige (boeren) varkenshouders wel en banken en belanghebbenden.

 • no-profile-image

  Gezinsbedrijf denk je nu echt dat je een stem hebt bij lto ?wat een grap Lto wil welzijnseisen nog niet eens europesch hebben niet minder varkens.,ze zijn net politiek ze draaien steeds bij en doen wat de meeste leden is inkomen[bij politiek stemmers] willen horen meeste leden zijn koeieboeren en hiervoor kunnen de varkensboeren mest gaan verwerken om in 2015 flink uit te kunnen breiden daarom snap ik niet dat lto nog 1 varkensboerlid heeft en als alle varkensboeren lto lidmaatschap opzegt krijgt nvv meer invloed

 • no-profile-image

  Uiteraard moet je voor ondersteuning niet bij de LTO -nederland zijn voor heel veel aandachtspunten. Persoonlijk heb ik dat de afgelopen week ervaren. Al 7 personen van de LTO gevraagd over informatie i.v.m. vermenging van chemisch afval met veevoer.Je begint te bellen met LTO Nederland en na een 7-tal personen wordt je verzocht om maar een brief te schrijven. !! Juist door de vervoedering van afvallen in veevoeders behoord mijn inziens chemisch afval al zeker niet thuis in voer. Het wordt je eerder kwalijk genomen dat je hier informatie over vraagt!! ook bij de LTO , Annechien die lacht je uit als je haar erop attent maakt. Ze kan denk ik beter denken aan de gevolgen voor zowel de consument alsook de varkenshouderij. Vanmiddag heb ik dus een brief geschreven naar GGD-Nederland voor hulp, of ze mij willen bijstaan om aan die informatie te komen. De uitspraak varkenshouderij heeft niets te verbergen beleef ik dus totaal anders. Ook LTO nederland is partij in een procesvoering over vervuild voer dus de informatie heeft men, vanwaaar dan die geheimzinnigheid en wat heb je dus te verbergen??Het zal wel niet passen in de strategie. Wel heb ik deze week een excuus mogen ontvangen van een tweedekamerlid die ik ook had geinformeerd. Komende week wordt ik teruggebeld. We wachten nog maar even af , maar eigenlijk vind ik het niet mijn verantwoording om te zorgen dat er openheid en transparantie is.

 • no-profile-image

  De sanering heeft het 8uur Journaal gehaald kostprijs 1.90 euro??? banken,bedankt.Nu nog de achtergronden hoe je boeren tegen elkaar uitspeelt iets voor Zembla info LTO en de Periferie.Maak het geen te positief verhaal van.Gewoon laten zien hoe je dat doet en dat je de grote fabrieken laten zien.Ook hoeveel entingen wel in zeug en biggen (stuk of 6stopt) omdat je zo bang bent dat je varkens ziek worden en dat je korting krijgt bij meer medicatie/ hoe vaak je je moet douchen(je personeel) en hoeveel 'polen' je in dienst hebt.Diermeel gebruiken we niet toch,even laten zien hoe dat gemaakt wordt en dat dat een gezonde werking heeft.Ook laten zien hoeveel hypotheek er op rust en hoeveel bloedzuigers er van leven met de marges hierop.Ook dat de echte gezinbedrijven hiervoor aan de kant moeten en je dat de koeien boeren al aan het uitbreiden zijn.

 • no-profile-image

  Wie gelooft nog wat er gezegt en geschreven wordt? De hele sector met alles wat er aan vast zit wordt uitgemolken door de banken. De ondernemers betalen het wanbeleid wat er gevoerd is over de hele wereld. Dan naar buiten brengen dat het mee valt in de varkenshouderij, komt hard aan bij de gedupeerde. De slechte wetgeving heeft en zal de varkenshouder veel geld kosten. In crisistijd grote stallen moeten bouwen om de datum van verplichting te halen is onverantwoord. In zulke tijd kom je er achter wat een waardeloze mentaliteit veel mensen hebben. Niks presteren, veel vakantie, veel beloven, weinig nakomen, en heel veel geld opeisen van die arme ondernemer die met de rug tegen de muur staat! Er wordt vaak geroepen men moet met het gezicht naar de samenleving staan. Maar die samenling is er nu niet nu het slechter gaat met de ondernemers! Ze zijn op vakantie en draaien er alles door!

 • no-profile-image

  gezinsbedrijf

  Die enorme belangstelling tijdens de bijeenkomst van Varkens Vandaag op maandag 5 september moet toch tot nadenken geven bij velen. Zo ongeveer 500 aanwezigen !!?? Een NVV-vergadering haalt nog geen 10% ervan denk ik gemiddeld en een LTO vergadering nog geen 20 % . De grote vraag bij mij is waarom organiseerd het NVV en/of de LTO niet zoiets als er zoveel draagvlak en belangstelling is . Hebben die belangenbehartigers dus niet alleen ook geen beeld wat er financieel is onder de achterban zoals Wyno Zwanenburg verwoord,, maar ze hebben ook totaal geen beleving meer wat er sociaal onderr de achterban leeft. Ik mag aannemen dat ze wel aanwezig waren. Zowel Wyno, Annechien alsook Huub. Kan iemand mij dat bevestigen. ???????????????????

 • no-profile-image

  Ja ,Wyno zegt het zelf wel in de" Trog",blad van de NVV.De vraag,"is de samenleving is werkelijk zo naief dat men daar ook met een dubbele moraal de discussie voert".Ja Wyno,zeker.Supermarkt mentaliteit hebben we gecreerd in Nederland,de consument volstoppen met actievlees bewerkt en gekruid.Nu het agribedrijfsleven al jaren hun dikke marges gepikt hebben proberen ze op de aloude commerciele manier en gestolen geld samen met een groep welwillende(noodzaak geboren)Boeren het zoveelste kwaliteit en hand in hand mentaliteit te bewerkstelligen om hun eigen overschot agribedrijfsleven in het leven te houden.De overblijvers laten zich weer uitspelen door de banken voer en de slagersmentaliteit en laten een spoor van vernieling achter maar dat mag niet boven water komen dat deze saneringsgelden,(reserve voor de periferie)jarenlang kleinere en zwakkere bedrijven stelselmatig leegknijpen ontmoedigen en intimidatie om dat plan te bewerkstelligen. De overheid en democratie kijkt toe naar hun eigen falen(beflikkert door de periferie) om met afleidings strategie(welzijn/antibiotica/milieu/interne saldering/bouwblokken nu oprekken de enorme varkensexportindustrie in de benen te houden.Gewoon 40% krimpen die varkensstapel en het gestolen geld terug betalen aan de gezinsbedrijven die niet in de visie van van Doorn passen.schat min.Euro30000 per jaar(via voer/uitbetaling vlees/big/veterenare kosten/kwaliteit dier afkraken etc. per gezins bedrijf over 5 jaar=150000 euro.Iets voor Peter R de Vries.Maffia praktijken

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.