Home

Nieuws

RvS zet streep door kolencentrale Essent

Groningen/Den Haag – De Raad van State heeft de vergunningen vernietigd voor de kolengestookte elektriciteitscentrale van RWE/Essent in de Groningse Eemshaven. Dat liet de Raad woensdag weten.

Volgens het rechtscollege is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen voor onder meer de Waddenzee en de Waddeneilanden. Wat de uitspraak precies betekent voor de werkzaamheden aan de centrale, is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerster van de Raad van State betekent de uitspraak niet dat de bouw moet worden stilgelegd.

”Het gaat om vergunningen die de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies Friesland en Groningen in 2008 in het kader van de Natuurbeschermingswet hebben verleend. Het is aan die instanties om een oordeel te vellen of er wel of niet verder gebouwd zal worden.” Er wordt al 3 jaar gewerkt aan de centrale, die de grootste van Nederland moet worden en 2,6 miljard euro kost.

Volgens de Raad van State hadden de minister en de provincies onderzoek moeten doen naar de gevolgen die de centrale samen met de uitbreiding en verdieping van de Eemshaven voor de beschermde natuurgebieden heeft. Ook is onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zullen zijn van de uitstoot van stikstof voor een aantal Duitse Waddeneilanden.

De Raad van State heeft niet alleen de vergunning voor de centrale afgewezen, hij heeft ook een streep gehaald door het zogenoemde tracébesluit voor de verruiming van de vaargeul naar de Eemshaven. Die is nodig om de grote bulkschepen met steenkool vanaf de Noordzee toegang te geven tot de haven en de centrale van RWE/Essent. Volgens de bestuursrechter biedt het besluit onvoldoende waarborgen voor een veilige ontwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Of registreer je om te kunnen reageren.