Home

Nieuws

Rabobank reserveert 55 miljoen voor schade Ehec

Utrecht – Rabobank reserveert 55 miljoen voor eventuele tegenvallers als gevolg van de Ehec-crisis. “Het bedrag is vorige week vastgesteld”, zegt financieel directeur Bert Bruggink. De 55 miljoen is een inschatting op basis van de actuele situatie in de tuinbouw. Later dit jaar wordt duidelijk of de 55 miljoen euro voldoende is.

Rabobank houdt er rekening mee dat tuinders de komende maanden failliet zullen gaan als gevolg van de Ehec-crisis. ”We houden er rekening mee dat we de komende maanden verliezen zullen moeten nemen omdat bedrijven niet meer op eigen kracht verder kunnen. Tot nu toe hebben we hier nog niet mee te maken gehad”, aldus bestuursvoorzitter Piet Moerland van de Rabobank.
Rabobank stelde in het kader van ondersteuning van de tuinders 55 miljoen extra voorzieningen in, bovenop de extra steun aan individuele tuinders.

”We zijn half mei gelijk met tuinders in gesprek gegaan over de situatie. Per individuele ondernemer is gekeken wat we konden doen”, aldus Moerland. Bij sommige bedrijven schoof de Rabobank de aflossing van de lening vooruit, in andere gevallen werd het seizoenkrediet dat veel tuinders hebben niet teruggehaald. ”De ondersteuning die we hebben geboden werd zeer gewaardeerd door onze leden”, aldus Moerland. Daarnaast is de bank betrokken geweest bij overleggen met de politiek en de tuinbouwsector over de wijze waarop de Ehec-crisis aangepakt moest worden.

Moerland kan nog niet aangeven wat de Ehec-crisis de bank kost. ”Daar gaat het ook niet om. Het gaat om de lange termijn.” Hij zegt dat de bank vooral gebaat is bij goede relaties met stabiele bedrijven op de lange termijn.

De Rabobank benadrukt dat de Ehec-crisis voor de tuinders nog niet voorbij is. ”Met paprika’s gaat het wat beter, maar de afzet van tomaat ligt nog steeds ver achter. De situatie voor komkommers ligt daar tussenin.”

Rabobank heeft een marktaandeel van 75 tot 80 procent van de totale markt voor financiering in de tuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.