Home

Nieuws

Particulieren willen subsidie natuuraankopen terugvorderen

Hoenderloo – De Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters (VGG) wil onterecht uitgekeerde subsidies aan terreinbeherende organisaties terugvorderen.

Volgens die organisatie bevestigt een recent besluit van de Europese Commissie dat particulieren worden gediscrimineerd bij de toekenning van steun voor de aankoop van natuurgronden. In 2009 kwam de VGG in opstand tegen de wijze waarop provincies natuursubsidies toekennen. Daarop ontwierp het kabinet een nieuwe regeling, die vorige maand door Brussel is goedgekeurd.

In datzelfde besluit gaf de Europese Commissie echter tevens aan dat terreinbeherende organisaties als ondernemingen moeten worden beschouwd. Dit betekent dat in het verleden gegeven subsidies aan bijvoorbeeld Natuurmonumenten in sommige gevallen kunnen worden beschouwd als onwettige staatssteun. Volgens de VGG is dit een bevestiging van het vermoeden dat onder de oude regeling particulieren zijn benadeeld.

“Wij voelen ons door deze uitspraak zeer gesterkt”, zegt VGG-secretaris Seger van Voorst tot Voorst. “Eindelijk wordt nu erkend dat terreinbeherende organisaties ook ondernemingen zijn. Nu moet worden onderzocht welke particulieren hierdoor zijn benadeeld zodat onterecht uitgekeerde subsidies kunnen worden teruggevorderd.”

Minder tevreden is Van Voorst tot Voorst met het feit dat de Commissie de nieuwe regeling wel heeft goedgekeurd. Hij stelt dat deze nog steeds niet uitsluit dat particulieren worden benadeeld. “Ook deze regeling rammelt aan alle kanten. Weliswaar mag iedereen er gebruik van maken, maar er zijn zo veel mitsen en maren dat het risico bestaat dat terreinbeherende organisaties opnieuw in het voordeel zijn.”

Het CDA heeft inmiddels vragen gesteld aan staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) over deze kwestie. Tweede Kamerlid Ger Koopmans wil onder meer weten waar het kabinet eventuele terugvorderingen van gaat betalen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft nog niet kunnen reageren.

Of registreer je om te kunnen reageren.