Home

Nieuws 1 reactie

'PO-geld voor tenderregeling opkoop zeugen'

Barneveld – De Europese Unie zou het geld dat ze in moeilijke tijden uittrekt voor Particuliere Opslagregelingen voor varkensvlees eens moeten besteden aan een tenderregeling voor het uit de markt nemen van zeugen.

Dat idee is deze zomer opgekomen binnen de NVV, zo meldt voorzitter Wyno Zwanenburg. De Commissie zou bijvoorbeeld 100 miljoen beschikbaar kunnen stellen waar via een tendersysteem op ingeschreven kan worden om op die manier zeugen op te kopen. “Het is een simpele effectieve regeling waarmee je aan de aanbodszijde iets doet aan de productieregulering."

Zwanenburg heeft dit NVV-idee bij verschillende internationale varkenshouderij-organisaties voorgelegd. Tot nu toe is het daar bij gebleven. Toch hoopt Zwanenburg dat op zeker moment het idee tot wasdom kan komen bij de Europese Commissie als het wordt ingediend via één van de lidstaten. Zwanenburg: “De Europese Commissie leunt in principe achterover als het gaat om de varkenssector. Ze komt pas in beweging op het moment dat er concrete ideeën worden ingediend vanuit één of meerdere lidstaten.”

De NVV is na intern bestuursberaad afgelopen zomer tot de conclusie gekomen dat in Nederland voorlopig te weinig draagvlak is voor een opkoopregeling van zeugen. De sector moet een opkoop zelf financieren via een heffing op vleesvarkens. De blijvers onder de vleesvarkenshouders dragen dan bij aan een vermindering van het biggenoverschot. De biggen worden duurder, maar wij kunnen niet garanderen dat ook vleesprijzen hoger worden,” aldus Wyno Zwanenburg. “Daarom is het idee bij ons voorlopig geparkeerd.” Zwanenburg heeft over het idee met collegabestuurders van andere organisaties in Europa gesproken. Een Europese opkoopregeling zou het meest effectief zijn. Dinsdag kwam de Vlaamse Vereniging van Varkenshouders, Veva, met een voorstel voor een zeugenopkoopregeling in Vlaanderen. Zwanenburg zegt benieuwd te zijn welke reacties er los komen op het plan dat de Vlaamse Veva heeft gelanceerd.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Te laat,als het van de sector moet komen in Nederland.De meeste kleintjes zijn toch al bijna weg.Nu moet het toch goed komen die vrije bankwerking!,is het effectiefs.Kost het minste.Zo heb je belangen organisaties niet meer nodig,scheelt alweer een hoop(leden) contributie. Bij" Johnny Hogenkamp" kunnen in de showroom duizend boeren ik schat: ong0,6 M2 per boer met uitloop,daar moeten de blijvers naar toe,daar zit tenminste nog activiteit in.Met het met voorjaar in het vooruitzicht,positief blijven!Komt goed.

Of registreer je om te kunnen reageren.