Home

Nieuws

Opvolger Tiesinga: niets aan de hand

Emmeloord – ”Deze ophef gaat echt helemaal nergens over.” Dat zegt Janneke Wijnia, voorzitter van Koepel Windenergie Noordoostpolder. Over haar voorganger, Henk Tiesinga, tevens dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland, is ophef ontstaan omdat zijn dubbelrol als dijkgraaf en koepelvoorzitter de schijn van belangenverstrengeling wekt. De fracties van PVV en ONS Flevoland in provinciale staten van Flevoland vinden dat de dijkgraaf om die reden moet vertrekken.

Tiesinga was van 2003 tot 2009 onafhankelijk voorzitter van de Koepel Windenergie Noordoostpolder, waarin de verschillende initiatiefnemers voor het windpark samenwerken. Hij werd gevraagd als ’onafhankelijk, technisch voorzitter’, om vergaderingen en het besluitvormingsproces goed te begeleiden. Daarnaast vertegenwoordigde hij de koepel in andere overlegorganen, waaronder de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder. Volgens critici kan dat niet. Volgens Wijnia was er niets aan de hand. ’Hij sprak als onafhankelijk persoon namens het bestuur van de koepel’. Ze weerspreekt dat dit tegenstrijdig is.

Tiesinga, op vakantie in de Schotse Hooglanden, komt morgen met een reactie. Een woordvoerster van het waterschap stelt alvast dat de dijkgraaf niet betrokken is geweest bij vergunningverlening. Voor de windmolens is een keurvergunning verleend. Dat is ambtelijk afgehandeld, aldus de woordvoerster.

Of registreer je om te kunnen reageren.