Home

Nieuws

Opnieuw vragen over openbaarheid meetlocaties

Den Haag – SP-kamerlid Henk van Gerven vraagt minister van volksgezondheid Edith Schippers opnieuw om openbaarmaking van de meetlocaties van het onderzoek naar gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij.

Schippers reageerde eerder dat ze de gegevens niet openbaar maakt, omdat de onderzoekers hierover afspraken hadden gemaakt met de veehouders. Ze ziet, mede gezien de resultaten en de uitgebreide omschrijving van de meetlocaties ook geen noodzaak om de gegevens alsnog openbaar te maken.

Van Gerven legt dit niet naast zich neer. Hij vraagt via schriftelijke vragen of het juridisch strikt onmogelijk is om de meetlocaties openbaar te maken. Ook vraagt hij de minister of mensen niet het recht hebben te weten of de lucht bij hun leefomgeving hoge concentraties endotoxinen bevatten.

Hij vergelijkt de situatie met Q-koorts, waarbij burgers ook het recht hebben te weten waar er Q-koorts heerst. Van Gerven vraagt tevens hoeveel locaties onderzocht worden in het kader van het vervolgonderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.