Home

Nieuws 201 x bekeken

Nationale Landschappen beslaan één vijfde van Nederland

Den Haag – Nederland telt twintig Nationale Landschappen. De totale oppervlakte is bijna 900.000 hectare. Dat is ruim 20 procent van het Nederlands grondgebied.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ongeveer twee derde van het bodemgebruik binnen deze landschappen agrarisch terrein. In Nederland is dat bijna 55 procent.
Het grootste Nationale Landschap is het Groene Hart met ruim 20 procent van de totale oppervlakte van de Nationale Landschappen. Het kleinste is Middag-Humsterland (0,6 procent) dat ten noordwesten van de stad Groningen ligt. Met 95 procent agrarisch terrein is dit ook het meest agrarische Nationale Landschap, gevolgd door Zuidwest Zeeland en de Noordelijke Wouden (Friesland). Het Nationale Landschap de Stelling van Amsterdam heeft het laagste aandeel agrarisch terrein.

De Veluwe heeft het meeste bos (44 procent) en de IJsseldelta heeft het meest nat natuurlijk terrein (4 procent). Het meest waterrijke Nationale Landschap is de Stelling van Amsterdam met bijna 37 procent water (o.a. de ring rond Pampus). Verblijfsrecreatie komt nauwelijks voor. Zuidwest-Zeeland heeft het hoogste aandeel (1,5 procent) verblijfsrecreatie en Zuid-Limburg is goed voor het hoogste aandeel woonterrein (ruim 7 procent).

In zeven Nationale Landschappen is er in de periode 2006-2008 meer bijgebouwd dan gemiddeld in de rest van Nederland (bijna 1,9 procent). De drie gebieden waar het meest is bijgebouwd zijn IJsseldelta (4,9 procent), Arkemheen-Eemland (4,8 procent) en Zuidwest-Friesland (4,1 procent).
Daarentegen is in de Stelling van Amsterdam, Graafschap en Middag-Humsterland de bebouwing licht afgenomen. De toename in de IJsseldelta is vooral het gevolg van de uitbreiding van bedrijventerrein in Genemuiden en van woonterrein in Kampen.

Het CBS heeft deze conclusies gebaseerd op cijfers van 2008.

Of registreer je om te kunnen reageren.