Home

Nieuws

NVM: Toename aanbod veebedrijven

Nieuwegein – De markt voor agrarisch vastgoed loopt moeizaam. Kopers zijn afwachtend en banken zijn kritisch over de financiering van vastgoed en verkopers willen alleen voor een bepaald prijsniveau verkopen.

Met name de markt voor intensieve veehouderijbedrijven staat bijna stil. In de melkveehouderij en de akkerbouw zijn agrarische makelaars positief, ook al staan ook hier bedrijven langer te koop dan voorheen. Het aanbod van melkveebedrijven is sinds 2009 verdrievoudigd, terwijl de verkoop van deze bedrijven stabiel is.

De prijs voor intensieve veehouderijbedrijven is in de eerste helft van dit jaar gedaald. ”Boeren moeten wennen aan de nieuwe prijsstelling. Alleen courante bedrijven, waar uitbreidingsmogelijkheden zijn of die voldoen aan de nieuwe welzijns- en milieueisen voor 2013 worden nog voor de normale prijzen verkocht”, zegt voorzitter Arjan van der Waaij van de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de NVM.

De waarde van grondgebonden bedrijven is stabieler. Door de goede melkprijs en het goede jaar voor akkerbouwers is er vanuit deze sectoren veel vraag naar grond, in het kader van schaalvergroting. In de akkerbouw ziet de NVM een prijshoudende markt voor zowel losse grond als complete bedrijven.

De makelaars verwachten dat de waarde van losse grond ook in de tweede helft van het jaar stabiel blijft. In de regio noord ligt het grondprijs tussen de 25.000 en 40.000 euro per hectare, terwijl in het Zuiden tussen de 40.000 en 70.000 euro per hectare wordt betaald. De regio’s west en oost zitten hier tussenin.

Of registreer je om te kunnen reageren.