Home

Nieuws 227 x bekeken

Mogelijk hoger waterpeil in driekwart van Lopikerwaard

Lopik – Mogelijk moet in driekwart van de Lopikerwaard in het Groene Hart het waterpeil omhoog. Dat is het gevolg van de toepassing van de provinciale bodemkaart bij het nieuwe peilbesluit waar het waterschapsbestuur aan werkt.

De woordvoerster van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden spreekt van een ’erg lastige discussie’. Maandagavond is de eerste van twee informatieavonden voor boeren.

In de provinciale bodemkaart voor elke grondsoort vastgelegd welk waterpeil het waterschap moet hanteren in de sloten. Voor veengrond geldt de hoogste stand: 45 tot 55 centimeter onder maaiveld. Voor klei op veen geldt 60 tot 80 centimeter en voor klei 70 tot 100 centimeter.

Bij de laatste wijziging van de bodemkaart, enkele jaren geleden, is de definitie van klei op veen veranderd. De grens is verschoven van 40 naar 50 centimeter klei. In de Lopikerwaard ligt veel grond juist onder die grens. Bij onverkort toepassen van de provinciale regels moet het peil omhoog in driekwart van de polder.

De boeren maken zich hierover zorgen, aldus LTO-afdelingsvoorzitter Ben de Vor. Een ander zorgpunt is het streven om het aantal onderbemalingen terug te brengen. Er zijn er nu ongeveer 25, aldus het waterschap. Het schap is wettelijk verplicht de onderbemalingen opnieuw te beoordelen bij een nieuw peilbesluit.

De woordvoerster verzekert dat wie toestemming had voor een onderbemaling, die nu weer kan krijgen. Vuistregel is dat dit aan de orde is bij hoogteverschillen van tien centimeter of meer.

Of registreer je om te kunnen reageren.