Home

Nieuws

Kwart minder mestexport

Assen – De export van dierlijke mest loopt tot en met juli aanzienlijk achter ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen. Tot 1 augustus van dit jaar werd in totaal 925.493 ton dierlijke mest naar het buitenland vervoerd. Hiermee is 13,3 miljoen kilo fosfaat en 16,6 miljoen kilo stikstof buiten de Nederlandse landbouw afgezet.

In dezelfde periode vorig jaar werd 1,19 miljoen ton dierlijke mest geëxporteerd. De export is hiermee dit jaar 23 procent lager dan vorig jaar. Ten opzichte van 2009 ligt de export dit jaar 34 procent achter.

Duitsland is met 631.219 ton mest de belangrijkste bestemming voor Nederlandse mest, gevolg door België met 202.923 ton en Frankrijk met 90.836 ton.

De achterstand wordt vooral veroorzaakt door de forse daling van export van varkensmest naar Duitsland. Door aangescherpte eisen vanuit Duitsland is deze export nog slechts een fractie van de export van voorgaande jaren. Er is tot nu toe ruim 50.000 ton varkensmest geëxporteerd, terwijl in voorgaande jaren honderdduizenden tonnen de grens over gingen.

In de eerste zeven maanden van dit jaar werd 121.802 ton varkensmest geëxporteerd, Dat is 31 procent van de totale export van vorig jaar. De export van pluimveemest ligt met 256.309 ton (44,6 procent van vorig jaar), ook achter ten opzichte van voorgaande jaren. De export van paardenmest ligt met 365.282 ton op 56,4 procent van de totale export van vorig jaar. De paardenmest gaat vrijwel allemaal naar Duitsland. In de eerste zeven maanden van dit jaar is vanuit Nederland 49.215 ton rundveemest geëxporteerd. Deze ging vrijwel allemaal naar België.

Of registreer je om te kunnen reageren.