Home

Nieuws

Kosten negatieve milieu-effecten landbouw niet duidelijk in beeld

Den Haag – De kosten van milieuschade die veroorzaakt wordt door de land- en tuinbouw zijn niet concreet bekend.

Dat blijkt uit een reactie van staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu op vragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Thieme wilde weten hoeveel extra kosten drinkwaterbedrijven maken om gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit het drinkwater te halen en wat de extra gezondheidskosten zijn van de uitstoot van fijnstof vanuit stallen en wegen.

Langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging kost de maatschappij minimaal 4 miljard euro per jaar, meldt Atsma. Het grootste deel van deze kosten is het gevolg van vroegtijdige sterfte door blootstelling aan fijnstof.”Een beperkt deel van deze geschatte gezondheidsschade kan worden toegerekend aan de emissies door verkeer en stallen”, aldus Atsma. Van de totale hoeveelheid fijnstof in Nederland is ongeveer 10 procent toe te schrijven aan stallen en wegen.

Atsma meldt tevens dat drinkwaterbedrijf Vewin heeft aangegeven dat er wel extra kosten zijn voor het zuiveren van drinkwater, maar dat ze niet in beeld heeft hoeveel deze extra kosten zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.