Home

Nieuws 383 x bekeken

Kennis van lelies in kaart gebracht

Wageningen - Een netwerk van twaalf leliekwekers is gestart met het opzetten van een kwaliteitssysteem op basis van fotokaarten. Samen met kennispartners leggen de kwekers de uiterlijke gebreken en ziekten in bloembollen in verschillende stadia en gradaties vast.

De ‘ziektekaarten’ moeten helpen om te komen tot een betere bolkwaliteit en een doelmatiger inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Door het wegvallen van breedwerkende gewasbeschermingsmiddelen is het bestrijden van ziekten en plagen in de teelt van lelies lastiger geworden. Aantasting wordt niet altijd, of te laat, onderkend hetgeen leidt tot een onnodig hoge inzet van gewasbeschermingsmiddelen, waarvan het effect bovendien vaak tegenvalt.

Voor een deel is het probleem terug te voeren op de toegenomen schaalgrootte en de veranderde organisatiestructuur van de bedrijven. Telers hebben geen tijd meer om de kwaliteit van individuele partijen nauwgezet te volgen. Hun werknemers ontbreekt het vaak aan kennis om de eerste symptomen van aantasting op te merken. Het praktijknetwerk ‘Management kwalieit- en registratiesysteem lelieteelt’ moet hier verandering in brengen, door die kennis helder en overzichtelijk op de werkvloer te brengen.

Specialisten uit advies en onderzoek helpen de telers om beeldmateriaal van ziekten en plagen te verzamelen en te rubriceren. Ook zal waar nodig nieuw fotomateriaal worden gemaakt. De foto-indexen moeten voor het nieuwe bewaarseizoen klaar zijn en zullen via belangenvereniging Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur ook onder andere telers worden verspreid.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.