Home

Nieuws 263 x bekeken

Gezondheidsraad: extra maatregelen antibiotica nodig

Den Haag - De Gezondheidsraad wil het gebruik van antibiotica in de veehouderij beperken in de strijd tegen antibioticaresistentie.

Dat blijkt uit een advies van de Gezondheidsraad over Antibiotica in de veeteelt en resistentievorming bij mensen. De raad wil nieuwe antibiotica en antibiotica die geen toelating hebben voor diergeneeskundiggebruik niet meer toelaten. Deze middelen moeten gereserveerd worden voor humaan gebruik. Daarnaast moet er op korte termijn een verbod komen op het gebruik van derde en vierde generatie cefalosporinen voor koppelbehandelingen en voor het droogzetten van melkkoeien.

Voor de lange termijn pleit de gezondheidsraad voor een verbod op colistine, preventief en systematisch gebruik van fluoroquinolonen, aminoglycosiden en beta-lactam antibiotica, waaronder penicilline. Een verbod op colistine kan op korte termijn niet worden toegepast, omdat het veelvuldig wordt gebruikt als eerste keus middel tegen varkensziekten.

De Gezondheidsraad constateert dat deze aanvullende maatregelen nodig zijn om de problemen rondom resistentievorming in de veehouderij te stoppen, bovenop de maatregelen die de sector inmiddels zelf neemt.

De Gezondheidsraad constateert dat de ESBL-vormende bacteriën het grootste probleem zijn als het gaat om antibioticaresistentie met een mogelijk verband met de veehouderij. “Hoewel niet exact is vast te stellen hoe groot de bijdrage is die de dierhouderij levert aan de verspreiding van resistentie door ESBL, vormen de ESBL-vormende bacteriën vanuit de dierhouderij het grootste microbiële risico voor de volksgezondheid”, aldus de Gezondheidsraad.

De veegerelateerde MRSA is in ziekenhuizen goed te controleren, stelt de gezondheidsraad. De link tussen antibioticagebruik in de veehouderij en Vancomycineresistente enterococcen (VRE) bij mensen blijkt minder duidelijk dan in het verleden werd gedacht. De resistentie werd gelieerd aan het gebruik van groeibevorderaar Avoparcine in veevoer. Dit gebruik werd daarom eind jaren negentig verboden.

Of registreer je om te kunnen reageren.