Home

Nieuws 745 x bekeken

Geen waardedruk duurzame zelfbewoning voor stallen en achterhuis

Voor de berekening van de stakingswinst kan geen waardedruk wegens duurzame zelfbewoning worden toegepast op stallen en achterhuis.

De paardenstal en jongveestal worden weliswaar voor privé-doeleinden (hobby) gebruikt, maar dat is naar het oordeel van de rechtbank niet hetzelfde als het min of meer duurzaam voor woondoeleinden gebruiken. Daarvoor is volgens de rechtbank vereist dat de opstal dient als woning, danwel dat deze dienstbaar is aan het feitelijk wonen.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Leeuwarden:

Een agrariër staakt zijn onderneming eind 2005. In verband hiermee zijn de tot het bedrijfsvermogen behorende zaken overgegaan naar zijn privévermogen. In geschil is of bij de waardering van het achterhuis, de jongveestal en de paardenstal - inclusief de betreffende ondergrond - rekening mag worden gehouden met een waardedrukkende factor wegens zelfbewoning, hetgeen de agrariër bepleit en de inspecteur bestrijdt.

Rechtbank Leeuwarden oordeelt dat voor deze aanhorigheden van de eigen woning geen waardedruk wegens zelfbewoning in aanmerking mag worden genomen. Het achterhuis is namelijk naar aard en inrichting niet specifiek ingericht voor woondoeleinden. Het maakt niet uit dat deze mede voor de opslag van privégoederen werd gebruikt. De jongveestal wordt vanaf 2004 – door het ontbreken van nieuw jongvee - weliswaar gebruikt als opslagplaats voor hobbymatig gehouden antieke werktuigen, dat maakt nog niet dat de veestal voor woondoeleinden wordt gebruikt. De stal kan voorts apart van de woning worden gebruikt zonder dat het woongenot daarmee anders dan in ondergeschikte mate wordt beperkt. Door het niet dienstbaar zijn aan het feitelijk wonen is er geen waardedruk wegens zelfbewoning. Voor de paardenstal die reeds jarenlang wordt gebruikt voor het stallen van de privépaarden geldt in principe dezelfde argumentatie. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: LJN: BR5465, Rechtbank Leeuwarden, nummer AWB 10/863Of registreer je om te kunnen reageren.