Home

Nieuws

Gebruik kunstlicht bij vossenjacht roept vragen op

Leeuwarden – De Raad van State stelt vragen aan het Benelux Gerechtshof over hoe de regels voor vossenjacht geïnterpreteerd moeten worden.

De provincie Friesland heeft in 2009 toestemming verleend om ’s nachts met kunstlicht op vossen te jagen. Als argument voor het verlenen van deze ontheffing stelde de provincie dat vossen schade zouden aanrichten aan weidevogels. De Faunabescherming is van mening dat het kunstlicht strijdig is met afspraken die in de Benelux zijn gemaakt over het gebruik van middelen bij de jacht en de vogelbescherming. De Faunabescherming heeft daarom de provincie Friesland voor de rechter gedaagd.

De rechtbank in Leeuwarden besloot in december 2010 dat het gebruik van kunstlicht niet meer mag worden toegepast. Tegen die uitspraak ging het Friese provinciebestuur in hoger beroep bij de Raad van State. Die heeft vandaag het Benelux Gerechtshof gevraagd de Beneluxregels te verduidelijken, omdat niet zeker is of de regels van toepassing zijn op de vossenjacht.

De antwoorden van het Gerechtshof kunnen enkele maanden op zich laten wachten. Tot die tijd mogen de jagers niet gebruikmaken van kunstlicht om ’s nachts te jagen. In de praktijk zal het erop neerkomen dat de jagers enkel overdag gaan jagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.