Home

Nieuws

Fruitkweker is fosfaatheffing verschuldigd

Den Haag - Een fruitkweker heeft niet aan de formele eisen van de Meststoffenwet voldaan. Hij is fosfaatheffing verschuldigd.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof in Den Haag de volgende: het Hof is van oordeel dat belanghebbende niet heeft aangetoond dat de drie partijen aangevoerde varkensmest weer zijn afgevoerd in de zin van de Meststoffenwet.

Er zijn geen afvoerbewijzen opgemaakt en geen monsters genomen. Omtrent de hoeveelheid en het mineralengehalte van de afgevoerde mest is niets komen vast te staan. De factuur van het loonbedrijf bevat daarvoor onvoldoende gegevens en vormt, mede gelet op de door de AID gestelde en onvoldoende weersproken gebreken betreffende de verhouding tussen de lage transportkosten, het afgevoerde tonnage en de afstand alsmede de aanwezigheid van een andere factuur van [D] in diens administratie waarbij voor het uitrijden van mest in dezelfde periode op het terrein van belanghebbende eenzelfde bedrag in rekening is gebracht, onvoldoende bewijs om daaruit de afgevoerde hoeveelheid en het mineralengehalte te kunnen afleiden, zodat niet kan worden gesproken van afvoer in de zin van de Meststoffenwet.

De fruitkweker heeft niet voldaan aan de formele vereisten van artikel 24 van de Meststoffenwet. De Inspecteur heeft terecht de onderhavige naheffingsaanslag opgelegd. Wel wordt de boete verlaagd omdat de mest van het bedrijf is weggevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.