Home

Nieuws

FAO-crisisoverleg over hulp aan Hoorn van Afrika

Rome – De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) houdt donderdag crisisoverleg over concrete acties voor hulp aan de Hoorn van Afrika.

Alle landbouwministers van de 191 leden van de FAO zijn uitgenodigd, evenals leden van de Afrikaanse Unie en andere hulporganisaties.

Doel van het overleg is om plannen voor hulp te evalueren en te komen tot concrete acties voor de toekomst: voedselhulp, structurele watervoorziening en irrigatie in kleine dorpen. Ook zullen projecten worden gestart om waterpoelen te creëren voor vee en boeren te voorzien van zaden, meststoffen, diervoeding en diergeneesmiddelen. Deze acties moeten de Hoorn van Afrika ook op langere termijn steun bieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.