Home

Nieuws 168 x bekeken

’Eenderde inkomenstoeslagen straks alleen bij vergroening’

Brussel – Landbouwcommissaris Dacian Ciolos wil drie vergroeningsmaatregelen verplicht stellen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Hiermee is zo’n 30 procent van de directe betalingen gemoeid. Dat zou blijken uit voorstellen voor de hervorming van het GLB, ingezien door Agra Europe. Of deze worden opgenomen in het definitieve plan van Ciolos, dat in oktober wordt gepubliceerd, is nog niet zeker. Bovendien hebben daarna nog onderhandelingen met de lidstaten plaats.

Het concept stelt nieuwe verplichtingen voor op het gebied van gewasdiversificatie, permanent grasland en ecologische doelen. Zo zouden bedrijven met meer 3 hectare tenminste drie verschillende gewassen moeten verbouwen, waarvan de grootste niet meer dan 70 procent van de onderneming mag vormen en de kleinste niet minder dan 5 procent. Ook moet 5 procent van het land worden ingericht voor ecologische doelen, zoals landschapselementen of bufferzones.

Daarnaast stelt de Europese Commissie een plafond van 300.000 euro aan directe betalingen voor. Boven de 150.000 euro geldt een afromingspercentage, dat met de hoogte van de subsidie oploopt. Tussen de 150.000 en 200.000 euro gaat het om 20 procent, tot 250.000 om 40 procent en daarboven om 70 procent. Deze kortingen gelden alleen voor de inkomenstoeslagen en niet voor andere subsidies.

De plannen noemen ook de herverdeling van het GLB-budget over de verschillende lidstaten. Voorgesteld wordt om de betalingen per hectare binnen lidstaten of regio’s vóór januari 2019 gelijk te trekken. Uiterlijk in 2028 moet er een gelijkwaardige verdeling tussen de verschillende lidstaten zijn bereikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.