Home

Nieuws 220 x bekeken

CO2-rechten voortaan ook voor grote bedrijven per installatie

Den Haag - Bedrijven met meerdere broeikasgasinstallaties kunnen voortaan per installatie CO2-rechten aanvragen, in plaats van per bedrijventerrein.

Dat heeft staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (IM) besloten. Doelstelling van deze wijzigingen is dat een gelijk speelveld wordt bevorderd voor grotere bedrijven met meerdere broeikasgasinstallaties. Tot nu toe vond de toewijzing en het monitoren van CO2-emissierechten uitsluitend plaats per bedrijventerrein als geheel. Vooral voor grote bedrijven met veel installaties kan de mogelijkheid om CO2-rechten per installatie aan te vragen goedkoper uitkomen. Nadeel is wel dat de administratieve lasten zullen toenemen.

De nieuwe werkwijze is in lijn met de EU-richtlijn emissiehandel en de Wet Milieubeheer. Voor bedrijven die kiezen voor een aanvraag per installatie geldt dat de Nederlandse Emissie autoriteit (NEa) de indeling in installaties vooral moet toetsen en goedkeuren. De richtlijnen voor broeikasgasinstallaties veranderen niet.

Het besluit om voortaan per installatie en niet meer standaard per terrein te kijken komt voort uit overleg tussen het Rijk, VNO-NCW en vertegenwoordigers van bedrijven die onder het systeem van CO2-emissiehandel vallen.

CO2-rechten zijn vooral van belang voor tuinders.

Of registreer je om te kunnen reageren.