Home

Nieuws

Brussel waarschuwt Bleker om ontpoldering

Den Haag – Brussel schermt met juridische stappen als Nederland de Hertogin Hedwigepolder niet onder water zet. Dat blijkt uit een op 8 april verstuurde brief van de Europese Commissie aan staatssecretaris Henk Bleker (landbouw).

De Volkskrant heeft daar de hand op weten te leggen. Bleker heeft de brief nooit openbaar willen maken, omdat deze informeel en vertrouwelijk zou zijn. Onlangs maakte het kabinet bekend dat het ’alles uit de kast zal halen’ om de ontpoldering in de Westerschelde te voorkomen.

Volgens het directoraat-generaal (DG) Milieuzaken van de Commissie houdt Nederland zich niet aan zijn internationale verplichtingen. Dit terwijl het vorige kabinet per in november 2009 heeft beloofd de ontpoldering toch door te zetten. Die belofte was voor de Commissie toen aanleiding de lopende inbreukprocedure te beëindigen, zo brengt het DG in herinnering.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt in een reactie dat de brief inmiddels is achterhaald. ”Op 17 juni is een nieuwe situatie ontstaan”, zegt zij. ”Toen heeft het kabinet namelijk besloten tot een volwaardig alternatief voor de ontpoldering. Daarover wordt nu overleg gevoerd met Brussel.”

Volgens Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66), vóór ontpoldering, toont de brief aan dat de Europese Commissie het serieus meent met het natuurbeleid en Nederland nauwlettend in de gaten houdt. ”Brussel heeft grote zorgen en het is maar de vraag of die worden weggenomen door het alternatieve plan van Bleker.”

Henk van Gerven (SP), tegen ontpoldering, noemt de mededeling van de Commissie ’verontrustend. Samen met Van Veldhoven hekelt hij het feit dat het kabinet de brief geheim heeft willen houden. ”Die moet gewoon openbaar worden gemaakt”, zegt hij. ”Laat Bleker maar uitleggen waarom zijn plan wél mogelijk is.”

Of registreer je om te kunnen reageren.