Home

Nieuws 207 x bekeken

Borgstelling voor bedrijf schoonzoon ongebruikelijk

Den Haag - Schoonvader kan een verlies uit borgtocht van € 181.302 ten laste van zijn inkomen brengen. Volgens de fiscale rechter is er sprake van een ongebruikelijke terbeschikkingstelling zodat verliesneming in aanmerking komt.

Kort samengevat is de uitspraak van hof Den Haag de volgende:
Gelet op de verklaringen van de getuige-deskundigen, die betrekking hebben op financieringsstructuren voor ondernemingen in het MKB-segment acht het Hof de schoonvader geslaagd in de op hem rustende bewijslast. Aannemelijk is dat de borgstelling ten behoeve van de bedrijven van de schoonzoon voor zover uitgaande boven een bedrag van € 250.000 als ongebruikelijk is aan te merken.

Het Hof neemt daarbij in aanmerking dat de Inspecteur de deskundigheid van de als getuige-deskundigen door belanghebbende bijgebrachte personen noch hun verklaringen op enige wijze heeft betwist.

Daarom komt het Hof tot de conclusie dat het hoger beroep van schoonvader in zoverre gegrond is. Het inkomen uit werk en woning dient te worden verminderd met (€ 612.603 -/- € 250.000) x 0,50 = € 181.302.

Of registreer je om te kunnen reageren.