Home

Nieuws 1 reactie

Boerenbond Wales heeft ook problemen met Ciolos

Cardiff – De Farmers Union of Wales heeft grote problemen met de uitgelekte voorstellen van landbouwcommissaris Ciolos voor de herziening van het GLB.

De Welsh boerenbond vindt dat voor de voorgestelde overgang van het huidige gemengde hectarestelsel naar een volledig hectarestelsel veel meer tijd nodig is dan de voorgestelde vijf jaar. Bovendien moet het hectarestelsel per gebied zijn aangepast aan de regionale verschillen en niet voor een heel land – zoals Wales – gelijk zijn.

”We weten dat deze plannen nog in een pril stadium verkeren maar daarom is het des te meer van belang om nu te lobbyen voor noodzakelijke veranderingen,” schrijft voorzitter Emyr Jones aan de Welsh onderminister Alun Davies. Wales kent, net als de rest van Groot-Brittannië, al een soort hectarestelsel waarin echter de historische rechten nog steeds meetellen. Als Ciolos dat wil veranderen en naar een volledig hectarestelsel wil, dan is de voorgestelde overgangstermijn lang niet voldoende voor boeren om zich aan te kunnen passen.

Jones denkt dat een dergelijk systeem zonder regionale verschillen vooral vernietigend kan uitpakken voor de melkveehouderij in bepaalde delen van Wales. ”De melkveehouderij ondervindt al grote problemen door de hoge inputkosten en lage melkprijzen, als daar een enkelvoudige hectaresysteem bij komt dan hebben veel bedrijven eenvoudig weg geen toekomst meer.”

Eén reactie

  • no-profile-image

    Peter Jens

    Bij het lezen van dit vraaggesprek lijkt het alsof het Brusselse LTO kantoor meer een luisterpost is dan een zendstation. Leg eens uit hoe LTO zich in Brussel werkelijk opstelt, in plaats van ogenschijnlijk (?) zich alleen re-actief op te stellen. Lobby vooral voor wat je WEL wilt. Lobby voor wat je NIET wil zal inderdaad niet meer dan een hobby zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.