Home

Nieuws 243 x bekeken

Bodemweerbaarheid in de glastuinbouw onderzocht

Wageningen - Wageningen UR Glastuinbouw toont aan dat bodemweerbaarheid in de glastuinbouw bestaat.

In de glastuinbouw is behoefte aan nieuwe milieuvriendelijke technieken voor gewasbescherming. Bodemweerbaarheid kan daaraan een bijdrage leveren. Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht in 2009-2010 of bodemweerbaarheid in glastuinbouwbedrijven voorkomt. Dat bleek het geval: er werden grote verschillen gevonden tussen bedrijven in bodemweerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne) en twee schimmels (Pythium en Verticullium).

In 2011 is een vervolgproef uitgevoerd. Bodemweerbaarheid blijkt niet alleen te bestaan, maar ook te voorspellen. Zowel bodemstructuur als bodemleven spelen een rol. Onderzoekers hebben aan de hand van proeven het Bodemweerbaarheidsmodel opgesteld. Dit moet nog verder getest worden met nieuwe proeven. Niet alleen in de grond, maar ook in substraten blijkt een verschil van weerbaarheid te zijn.

Het is in principe mogelijk om substraten samen te stellen met weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Ook dit wordt nog nader onderzocht. Door een combinatie van factoren is er binnen de (glas)tuinbouw een hernieuwde aandacht voor bodemweerbaarheid. De aanleiding is de afname van middelen in het beschikbare middelenpakket, de onvoorspelbaarheid van biologische vijanden, de problematiek van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en de toenemende vraag van de consument om residuvrije producten.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.