Home

Nieuws

Bleker ziet geen mogelijkheden meer voor steun tuinders

Den Haag – Landbouwstaatssecretaris Henk Bleker zegt geen verdere mogelijkheden te zien voor nationale of Europese compensatie van de schade die tuinders hebben geleden als gevolg van de Ehec-crisis.

”Hoewel ik me ervan bewust ben dat de genomen maatregelen niet de volledige schade die tuinders en handelaren hebben geleden wegnemen”, aldus Bleker.

Dienst Regelingen (DR) betaalt de vergoeding van de schade als gevolg van de Ehec-crisis voor 15 oktober van dit jaar uit aan de getroffen telers, schrijft Bleker in een brief aan de Tweede Kamer. Tot 1 juli is voor een bedrag van 27 miljoen euro aan tuinbouwproducten uit de markt gehaald in verband met de Ehec-crisis. Vanuit het EU-Noodfonds wordt dit bedrag volledig beschikbaar gesteld.

Productschap Tuinbouw toetst de declaraties op dit moment aan de eisen, voordat DR de schade gaat vergoeden. Afzetorganisatie Coforta heeft telers inmiddels al 3 miljoen euro voorschot voor deze steun uitbetaald.

Nederland heeft naast de Europese steun voor de opgekochte groente ook een beroep gedaan op de extra openstelling van de Europese promotieregeling voor groente en fruit. Dit gaat om 15 miljoen euro voor de komende drie jaar.

Voor de getroffen tuinders is nationaal een extra jaar uitstel van aflossing verleend onder de lopenden nationale garantieregeling. Doordat de crisis werd betiteld als calamiteit konden de ondernemers een beroep doen op de regeling voor werktijdvergunning. De Belastingdienst heeft aangegeven dat de belastingaanslagen op verzoek kunnen worden verlaagd, of dat ze uitstel van betaling kunnen krijgen.

Pogingen van telersverenigingen om beperking van de productie in te voeren werden door de Europese Commissie niet goedgekeurd, meldt Bleker.

Deze zomer werden in Duitsland 4.321 mensen geïnfecteerd met een schadelijke variant van E.coli (Ehec). 852 mensen kregen ernstige nierklachten en 50 mensen overleden aan de infectie. De oorzaak van de infectie bleek kiemgroente. Eerder werd naar komkommers en andere rauwkost gewezen. Mede hierdoor sloten Rusland, Oekraïne en de Verenigde Arabische Emiraten de grenzen voor Europese groenten. Inmiddels zijn deze grenzen weer open.

Of registreer je om te kunnen reageren.