Home

Nieuws

Bleker: mogelijkheid financiering kavelruil blijft

Den Haag - De mogelijkheid om vanuit de Europese Unie financiële middelen te krijgen voor vrijwillige kavelruil blijft voorlopig.

Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Bleker zegt dat tot 2014 de mogelijkheid bestaat voor provincies om gebruik te maken van het Europese Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. In de aanloop naar een bestuursakkoord tussen het Rijk en de provincies over herijking van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), blijken provincies terughoudend met het organiseren van vrijwillige kavelruil. Ondanks toezeggingen van Bleker dat het Rijk vrijwillige kavelruil niet meer mag belemmeren, heeft de provincie Overijssel alle landinrichtingsprojecten in maart opgeschort. Ook de vrijwillige kavelruil is hierdoor stil komen te liggen. Dit druist in tegen toezeggingen van Bleker dat het Rijk vrijwillige kavelruil niet mag belemmeren.

Kamerlid Esmé Wiegman van de Christenunie stelde hierop vragen. Bleker schuift de verantwoordelijkheid hierbij af naar de provincies. “Provincies kunnen op eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van het instrument vrijwillige kavelruil, gezien het belang hiervan voor verbetering van de landbouwstructuur.” Gezien het verzoek van Bleker aan de provincies om geen besluiten te nemen die uitvoering van het regeerakkoord bemoeilijken en het feit dat nieuwe verplichtingen voor eigen risico van de provincies is, zegt Bleker begrip te hebben voor provincies die het nieuwe bestuursakkoord over de EHS eerst willen afwachten.

Of registreer je om te kunnen reageren.