Home

Nieuws 353 x bekeken

Atsma: geen aanpassing verdrogingsbeleid

Den Haag - Staatssecretaris Joop Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkent dat verdroging mogelijk minder erg is, maar ziet er geen aanleiding in om het huidige anti-verdogingsbeleid aan te passen.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van Kamerlid Ad Koppejan (CDA). Atsma schrijft in de brief dat ‘in vakkringen wordt onderkend dat er sprake kan zijn van onjuiste veronderstellingen op basis van verkeerde interpretaties van peilbuismetingen’. Verderop zegt Atsma dat het effect van de zogenoemde numerieke verdroging mogelijk minder groots is en de ‘omvang mogelijke beperkt is tot enkele zandgebieden met open water.’

Het huidige anti-verdrogingsbeleid richt zich vooral op de door de provincies aangewezen zogenoemde TOP-gebieden waar verdroging met voorrang moet worden aangepakt. Deze gebieden zijn aangewezen op basis van de waargenomen achteruitgang of zelfs het verdwijnen van vochtminnende plant- en diersoorten. Metingen en modelanalyses van grondwaterstanden hebben hierbij slechts een beperkte rol gespeeld. Koppejan heeft vragen gesteld over het anti-verdrogingsbeleid en de uitgangspunten daarvan omdat uit wetenschappelijke publicaties zou blijken dat de verdroging volgens modellen erger is dan in werkelijkheid. Volgens Atsma hebben de bewuste artikelen betrekking op metingen en interpretaties van grondwaterstanden. Aangezien het anti-verdrogingsbeleid vooral is gebaseerd op ecologische waarnemingen ziet hij in de artikelen geen aanleiding om zijn beleid te herzien.

Koppejan wijst op de grote relevatie van het waterpeil voor verschillende beleidsterreinen, waaronder mestbeleid, bestrijdingsmiddelenbeleid, waterpeilbeheer en monitoring, grondwaterwinning en landinrichting. De staatssecretaris erkent dat en geeft aan dat regelmatig kritisch wordt gekeken of met de bestaande aannames de werkelijkheid voldoende wordt benaderd. Maar mede gelet op de nog lopende wetenschappelijke discussie ziet Atsma op dit moment geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.