Home

Nieuws

Alternatieven voor middelen in de bloembollenteelt

Wageningen - Met de herbeoordeling van toegelaten, niet-geprioriteerde middelen door het Ctgb leek in 2007 het middelenpakket voor de bloembollenteelt behoorlijk in de knel te komen.

PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit heeft onderzoek gedaan naar alternatieven. Op basis van een beoordeling door PD en CEMP’s (coördinatoren effectief middelenpakket) zijn voor de bloembollensector destijds vijf stoffen genoemd die knelpunten zouden geven: dazomet voor onkruidbestrijding, dimethoaat tegen trips in gladiool, pyrimethanil tegen Botrytis bij de broei van tulpen, thiofanaat-methyl tegen kwade grond in tulp en tolclofos-methyl tegen Rhizoctonia in tulp. Onderzocht is of er alternatieven zijn voor deze stoffen.

Alternatieven voor tolclofos-methyl zijn onderzocht in PT project 13430. Voor dazomet en pyrimethanil zijn goede alternatieven gevonden. Alternatieven voor dimethoaat waren vaak minder effectief. Door een te geringe aantasting met kwade grond kon geen uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van alternatieven voor thiofanaat-methyl. Uiteindelijk zijn pyrimethanil en thiofanaat-methyl beschikbaar gebleven voor de sector.

Aanvullende informatie is via www.tuinbouw.nl te vinden onder PT nr. 13249

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.