Home

Nieuws

Afspraken integrale mestverwerking ondertekend

Zwolle – Twence Afval en Energie, LTO Noord en InnovatieNetwerk gaan samen werken aan het terugwinnen en de afzet van grondstoffen uit mest. Donderdag 18 augustus ondertekenden de directeuren Jan Rooijakkers, Ton van Vuren en Ger Vos in Zwolle de daarvoor gemaakte afspraken.

De samenwerking richt zich allereerst op mestvergisting bij de boer (inclusief distributie van de energieproducten die hieruit voortkomen) en centrale verwerking van het overschot aan digestaat voor de afzet van mineralen (met name fosfaat) als kunstmestvervanger. Later zal ook de verwerking tot grondstoffen voor de chemische industrie meegenomen worden. Streven is invulling te geven aan mestverwerkings en -afzetketens die vraaggestuurd werken om zo van mest een waardevolle grondstof te maken in plaats van een afvalstof.

De vraaggestuurde aanpak vraagt om de opzet van ketens waarbinnen de mest aangeboden, verwerkt en de grondstoffen afgezet worden. Twence is met zijn kernactiviteit als ketenintegrator/afvalverwerker in staat mest grootschalig te verwerken en producten bij vragende partijen af te zetten. LTO Noord zet zijn expertise in om een passend wettelijke instrumentarium te realiseren en regelingen die ruimte bieden voor de nieuwe aanpak. InnovatieNetwerk, een aan de overheid gelieerde aanjager van grensverleggende innovaties, stimuleert de vraaggestuurde ontwikkeling van mestketens.

De eerste producten zullen biogas, meststoffen en verrijkte compost zijn, maar Twence heeft concrete plannen voor het produceren van kunstmestvervangers en het terugwinnen van fosfaat voor hergebruik in andere markten. Eind juni is Twence in dit kader ook al een samenwerking aangegaan met ForFarmers.

Of registreer je om te kunnen reageren.