Home

Nieuws 186 x bekeken

'Aandeel biologisch te gering, producten te duur'

Berlijn – Het Bauernverband ventileert forse kritiek op de ontwikkeling van de biologische landbouw. De concurrentiepositie is volgens de boerenfederatie te zwak, de productiviteit te gering en het prijsverschil met de producten uit de gangbare landbouw nog steeds te groot.

”Hier moet dringend verbetering worden bereikt,” zegt Heinrich Graf von Bassewitz, zelf biologisch boer en als zodanig niet alleen de ’bio-diplomaat’ voor het Bauernverband, maar tevens lid van de raad voor duurzame ontwikkeling van de bondsregering.

De kritiek van de federatie is neergelegd in de vandaag door Von Bassewitz gepresenteerde aanbevelingen van de raad voor de verdere aanpak van de duurzame ontwikkeling in de landbouw.
Volgens Von Bassewitz moeten de research-inspanningen aanzienlijk worden opgeschroefd om de biologische landbouw doelmatiger te maken. In het onderzoek moet onder meer worden ingezet op de uitbreiding van de vruchtwisseling, vooral als het gaat om de versterking van de leguminosenteelt en de waarborging van de proteïnebevoorrading.

In de dierenhouderij en –fokkerij bestaat ook grote behoefte aan onderzoek, met name in de pluimveehouderij. Het Bauernverband meent daarbij dat doelstellingen om een bepaald aandeel voor de biologische landbouw te halen niet geschikt zijn als graadmeter voor de duurzaamheid van de agrarische sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.