Home

Nieuws

Aandachtspunten voor regeling jonge landbouwers 2011

Utrecht – Jonge landbouwers dienen rekening te houden met een aantal zaken voor de regeling jonge landbouwers. Dit meldt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

De regeling jonge landbouwers is bedoeld om jonge ondernemers na bedrijfsovername de mogelijkheid te bieden het bedrijf te kunnen blijven ontwikkelen. Dit gebeurt door een bijdrage van 25 procent op een investering. De maximale bijdrage bedraagt 25.000 euro per aanvraag. Verder dient de investering minimaal 20.000 euro te bedragen.

De bijdrage wordt gebaseerd op basis van een meegestuurde offerte van de investering. De aanvragen dienen te vallen binnen één van de vier investeringscategorieën: gebouwen, machines en verplaatsbare installaties, grondverwerving of overige landbouwinvesteringen. Het budget voor de regeling is maximaal 8 miljoen euro.

Dat betekent dat de motie die in 2010 is aangenomen door de Tweede Kamer, waarin stond dat alle passende aanvragen gehonoreerd dienen te worden, wellicht niet kan worden uitgevoerd. Bij overschrijding van het budget zal er geloot worden. De regeling wordt op 3 oktober 2011 opengesteld.

Om ervoor te zorgen dat het budget van 8 miljoen euro zoveel mogelijk wordt besteed aan de juiste aanvragen, is het van belang dat de aanvragen zo volledig mogelijk worden ingediend. Na overleg met Dienst Regelingen zijn enkele aandachtspunten benoemd die van belang zijn bij het aanvragen van de regeling.

De belangrijkste aandachtspunten zijn: lever alle benodigde documenten zo volledig mogelijk aan, wees bij het aanvragen van de regeling zeker van het feit dat er wordt voldaan aan alle criteria voor de regeling, geef duidelijk aan met wie DR contact kan opnemen wat betreft de aanvraag en geef aanvullingen digitaal door aan DR. Voor meer informatie over de aandachtspunten bij het aanvragen en voor de vaststelling van de regeling klik hier. www.bedrijfsovernameportal.nl

Naast de aandachtspunten dient er goed gelet te worden op de wijzigingen van de regeling ten opzichte van de regeling van 2010. De gewijzigde zaken zijn:
• Een offerte is vereist in plaats van een bankverklaring
• Het leasen van machines is niet meer toegestaan
• Er zijn vier investeringscategorieën in plaats van twaalf
• De regeling kent nu een subsidieplafond
• Op de investering mag geen andere subsidie zijn toegekend

Of registreer je om te kunnen reageren.