Home

Nieuws

8 procent Deense zeugenstapel ook in 2013 nog in boxen

Kopenhagen - De bouw van de over ruim 16 maanden verplichte groepshuisvestingsstallen in de Deense zeugenhouderij wordt vooral gefrustreerd door het trage milieuvergunningsbeleid.

Dat zegt de varkenshouderijsectie VSP van de landbouw- en verwerkersorganisatie LF. Momenteel staat nog rond de 30 procent van de drachtige zeugen in stallen die moeten worden vervangen. Dat komt neer op ongeveer 300.000 dieren. Volgens VSP bestaat het risico dat voor een slordige 70.000 tot 80.000 daarvan (ofwel rond de 8 procent van de zeugenstapel) de bouwvergunning te laat komt. Het gaat daarbij om de zeugen van enkele honderden boeren. De rijksmilieudienst heeft bij de vereniging van Deense gemeenten inmiddels wel aangedrongen om de behandeling van de aangevraagde vergunningen prioriteit te verlenen, zodat voor eind dit jaar de uitslag op tafel ligt. "Als aan dat verzoek door de plaatselijke overheden wordt voldaan kunnen de meeste zeugenhouders de termijn nog halen, vooropgesteld dat ook de financiering rond is en er door derden geen bezwaren worden aangetekend die uitstel tot gevolg hebben," legt VSP uit.

Dat er bezwaren worden aangetekend is niet ondenkbeeldig. Met name vanuit de georganiseerde natuurbescherming wordt dat volgens VSP vaak gedaan. "Dat is buitengewoon vervelend voor de zeugenhouders die ruim op tijd waren met de indiening van de aanvraag en dan moeten beleven dat ze na de langdurige behandeling ook nog eens een keer moeten vechten met de natuurbeschermers. Dan wordt het echt moeilijk om voor 2013 de groepshuisvesting te hebben geregeld."

Of registreer je om te kunnen reageren.