Home

Nieuws 319 x bekeken

Wijziging klassering 'leverbaar van partijen die niet voldoen aan klasse ST'

Hillegom - Het dagelijks bestuur van de Bloembollen Keurings Dienst (BKD) heeft gevraagd om in samenwerking met KAVB en Anthos een voorstel op te stellen voor de wijziging in de klassering leverbaar van partijen bloembollen die niet voldoen aan klasse T.

De aanleiding hiervoor waren eisen vanuit Amerika en Canada en de juridische houdbaarheid van de huidige regeling. Het doel van de wijziging is het herzien van het stelsel rond afgekeurde partijen, met de volgende denkrichtingen: afzet van partijen voor eindgebruik in Europa; het heroverwegen van de term ‘afgekeurd’ en het heroverwegen van de maatregelen op het op te planten materiaal. Besloten is in geval van kwaliteitsaspecten niet meer te spreken van afkeuren. Wel voor het leverbaar van ‘alleen bestemd voor eindgebruik Europa’ en voor het plantgoed van ‘niet voldoen aan BKD normen’.

Het eindgebruik omvat droogverkoop en broeierij. Er zal wel sprake zijn van afkeuringen van het leverbaar indien partijen worden afgekeurd om fytosanitaire redenen (onder andere stengelaal). Het “Bericht van Afkeuring” blijft voor het plantgoed gehandhaafd, doch dat voor het leverbaar komt te vervallen. Met het besluit komt het vervoersbewijs te vervallen. Afgesproken is dat vermelding van de klasse “alleen bestemd voor eindgebruik Europa” verplicht op de levernota moet zijn opgenomen, als ook de reden van klassering en het aangetroffen percentage.

De BKD vermeldt deze laatste twee aspecten over het certificaat kwaliteitskeuring. Met uitzondering van TVX in tulp blijven de afkeuringsmaatregelen, voor het plantgoed van alle overige gewassen en alle overige afwijkingen, ongewijzigd.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.