Home

Nieuws

Wageningen komt met vernieuwde berekeningen voor vleespercentages

Wageningen/Zoetermeer – Voor mager-vleespercentages bestaan sinds kort verbeterde rekenformules. Deze komen na onderzoek van van Wageningen UR Livestock Research, die schattingen maakte in opdracht van het Productschap Vee en Vlees.

Het mager-vleespercentage is de belangrijkste graadmeter voor de classificatie van het varkenskarkas. Deze classificatie vormt de basis voor de uitbetaling aan de producent en voor het vermarkten van het karkas in alle landen van de EU.

Het mager-vleespercentage van gelten, beren en borgen wordt geschat met behulp van een formule die in Nederland in de HGP (Hennessy Grading Probe) is ingebouwd. De HGP meet de spier- en spekdikte tussen de derde en vierde rib, zes cm uit de mediaan. De huidige HGP2 is echter verouderd en de leverancier ondersteunt niet langer het onderhoud.

Een nieuwe versie, de HGP7, is op de markt beschikbaar. Een ander apparaat, dat op dezelfde manier meet, is de CGM (Capteur Gras/Maigre-Sydel). Een relatief nieuwe meetmethode is het meten van de spek- en spierdikte op verschillende plaatsen op de doorsnede van het halve karkas met beeldherkenning (CSB-Image-Meater).

Deze drie instrumenten kunnen mogelijk geschikt zijn voor toepassing in Nederlandse varkensslachterijen. Wanneer de apparatuur volgens de voorschriften wordt gebruikt meten de HGP7, CGM en CSB-Image-Meater correct.

De onderzoekers hebben formules opgesteld voor het schatten van het vleespercentage met de HGP7, CGM en CSB, waarbij de schattingsfouten respectievelijk 2,10%, 2,20% en 2,02% zijn. Deze schattingsfouten verschillen niet significant van elkaar en de keuze voor nieuwe apparatuur kan daarom op praktische gronden worden gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.