Home

Nieuws

Waardplanten van stengelaaltjes

Lisse - Door PPO Boembollen, Boomkwekerij en Fruit in Lisse is de waardstatus van een aantal bol- en akkerbouwgewassen, vaste planten en groenbemesters is in de vollegrond onderzocht voor drie stengelaaltjes populaties uit bloembollen.Een waardplant is een plant waarop een organisme of virus de bestanddelen vindt, die voor zijn groei (en vermeerdering) nodig zijn. Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is in Nederland in bloembolgewassen een quarantaine organisme. Voor het narcissenstengelaaltjesras zijn de akkerbouwgewassen aardappel, suikerbiet en zomergerst geen waardplant.

De groenbemesters afrikaantjes, Italiaans raaigras en Japanse haver en de geteste vaste planten (Helenium, Hosta, Phlox en Physostegia) zijn voor het narcissenstengelaaltje geen waardplant evenals Tulp, hyacint, Crocus, Dahlia en lelie. Rogge is een slechte waard en ui, sierui en narcis zijn goede waardplanten. Bladrammenas is mogelijk een (slechte) waardplant voor stengelaaltjes uit bloembollen en er is een mogelijke overlevingskans van stengelaaltjes op gele mosterd.

Voor het hyacintenras zijn tulp en narcis geen waard. Voor Crocus is de waardplantstatus onduidelijk. Waardplantonderzoek aan het tulpenstengelaaltje is door het ontbreken van een goed besmet proefveld niet uitgevoerd. Mogelijk wordt dit in vervolgonderzoek uitgevoerd.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.