Home

Nieuws

Volume mesttransport in lijn met vorige jaren

Assen – In de eerste vier maanden van dit jaar is 6,3 miljoen ton varkensmest vervoerd. Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen van het ministerie van landbouw.Met de transporten is 22,7 miljoen kilo fosfaat getransporteerd en 38,3 miljoen kilo stikstof.
De hoeveelheid getransporteerde varkensmest is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2010, toen 6,2 miljoen ton varkensmest werd getransporteerd. Dat is opmerkelijk, omdat de weersomstandigheden dit voorjaar veel gunstiger waren voor het uitrijden van drijfmest dan vorig jaar. De financiële situatie in de varkenshouderij speelt mogelijk een rol bij de beperkte toename van mesttransport. Sommige varkenshouders voerden niet meer mest af dan nodig, omdat ze geen geld hadden om de putten helemaal leeg te rijden. De afzetprijzen voor varkensdrijfmest daalden dit voorjaar van 26 euro per kuub in Noord-Brabant in januari tot 18 euro per kuub in mei.

De totale hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest was tot 1 mei van dit jaar 12,5 miljoen ton. Dat komt overeen met 50,4 miljoen kilo fosfaat en 84,7 miljoen kilo stikstof. Daarmee is in de eerste vier maanden 56 procent van het totale mesttransport van 2010 vervoerd. Dat is in lijn met de mesttransporten van voorgaande jaren, waarin de verschuiving heeft plaatsgevonden naar meer mestaanwending in het voorjaar.

Voor varkensmest geldt deze verschuiving nog sterker dan voor het totale mesttransport; tot en met april werd 62 procent van het totale jaarlijkse transport uitgevoerd.

Het transport van pluimveemest was met 556.375 ton (7,2 miljoen kilo fosfaat) precies eenderde van het jaartransport in 2010.

Of registreer je om te kunnen reageren.