Home

Nieuws 255 x bekeken 1 reactie

Verkassen van bollenteelt goed voor de streek

Lisse - Het bouwen van woningen in de Bollenstreek is maatschappelijk rendabel als de bollenteelt geleidelijk wordt verplaatst naar elders in Nederland. Dat is de conclusie van de rapportage van het economisch onderzoeksbureau SEO in samenwerking met het LEI en in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Een en ander blijkt uit een kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) van een toekomst waarin in 2040 een kwart van deze huidige ‘greenports’ wordt gebruikt voor woningbouw. In de rapportage wordt gemeld dat voor zowel de tuinbouw als bij woningen geldt, dat het voordelig is om dicht bij elkaar te zitten.

Tuinbouwbedrijven profiteren van elkaars nabijheid door de aanwezigheid van voorzieningen, toeleveranciers en kennis: de zogenaamde clustereffecten. Waar veel woningen geconcentreerd zijn in agglomeraties, ontstaan voordelen voor bedrijven en consumenten: meer keuze uit werknemers en klanten enerzijds, en meer keuze uit voorzieningen anderzijds. Dit komt tot uiting in de lonen en de woningprijzen.

Door de ligging van de greenports nabij de grote steden in de Randstad, zullen naar verwachting de agglomeratie effecten van de woningbouw op deze locaties aanzienlijk zijn. Het onderzoek analyseert of deze agglomeratie baten opwegen tegen het verlies aan clustereffecten en de kosten van verplaatsing van de tuinbouw. Daarnaast zijn gevolgen voor open ruimte en natuur meegenomen, via hun invloed op de prijzen van woningen.

Verplaatsing vanuit de Bollenstreek brengt aanzienlijk minder kosten met zich mee dan verplaatsing vanuit het Westland. Dit hangt samen met de extra investeringen in kassen en infrastructuur die gepaard gaan met verplaatsing van glastuinbouw. De woningbouwbaten van verplaatsing zijn bovendien per hectare en per woning groter in de Bollenstreek. Bovendien kan in de Bollenstreek ook worden gekozen om deels weiland te gebruiken in plaats van tuinbouwgrond.

Arie in t Veld

Eén reactie

  • no-profile-image

    SEO. mooi zo'n rapport. dure woorden slimme conclusies.
    Voor zelfde geld had de conclusie kunnen zijn . De lucht kwaliteit zal verslechteren .Geluidsoverlast zal toenemen, De druk op de snelwegen zal te groot worden .kwaliteit van wonen in de stad neemt af. De natuur komt te veel onderdruk. De grond
    kwaliteit is te slecht /duur om er te bouwen. Voor de toeristen word het een onaantrekkelijk gebied. De bollenboeren zullen versplinteren, De crisis/ de terug lopenende bevolkingsgroei.
    Ik stop word er ook niet voor betaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.