Home

Nieuws

Veesectoren bezorgd om Amerikaans plan kooiverbod

Washington – Amerikaanse eierproducenten steunen een eventueel verbod op kooisystemen voor Amerikaanse legkippen. De rundvee- en varkenssectoren zijn hierdoor bezorgd dat hun sector ook strenger zal worden aangepakt.

Op het laatste moment heeft de coöperatie van eierproducenten (United Egg Producers) besloten om het een eventueel verbod op kooisystemen te steunen en zullen alternatieve huisvestingssytemen stimuleren.

De raad voor varkensvleesproducenten (NPPC) vindt het geen goede ontwikkeling dat de Amerikaanse overheid steeds meer gaat bepalen hoe de veehouderijsectoren met de dieren om moeten gaan. Voorzitten van de NPPC, Doug Wolf, zegt dat dit kan leiden tot hogere vleesprijzen, waardoor het moeilijker wordt de concurrentiepositie van Amerikaans vlees te behouden. Dit wordt ook ondersteund door de vereniging van rundvleesproducenten (NCBA). Volgens de NCBA moet de consument bepalen hoe het vlees moet worden geproduceerd, niet de overheid.

Dierenwelzijnsorganistaie Compassion for World Farming vindt dat een kooiverbod de positie van de Amerikaanse veehouderij juist sterker maakt en daardoor meer op één lijn komt met de Europese manier van produceren.

Op het moment wordt 92 procent van de Amerikaanse leghennen (280 miljoen) gehuisvest in kooien. Als de wet wordt aangenomen, zullen de kooisystemen worden verboden vanaf 2029. In de staat Californië moeten de pluimveehouders voor 2015 zijn overgeschakeld op alternatieve systemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.