Home

Nieuws

Veel aanvragen voor SDE-subsidie voor groen gas

Den Haag – De meeste subsidie in het kader van de SDE+-regeling is aangevraagd voor de productie van groen gas. De aanvragen voor deze duurzame energie zijn in euro’s het dubbele van de aanvragen voor groene stroom.

Groen gas blijkt echter duurder dan groene stroom. Met 1 miljard euro wordt 90 MW energie via groen gas geproduceerd, terwijl voor 480 miljoen euro 175 MW groene stroom wordt geproduceerd.

Producenten van groen gas hebben in de Subsidieregeling duurzame energie (SDE+) aanvragen ingediend voor 1,021 miljard euro subsidie, zo blijkt uit een overzicht van Agentschap NL. In totaal werden 33 aanvragen ingediend van ondernemers die groen gas willen produceren. Ze hebben een gezamenlijke capaciteit van 90 megawatt.

De meeste aanvragen waren van ondernemers die een allesvergister willen bouwen. Het gaat om negentien ondernemers die gemiddeld 3,5 MW energie willen opwekken en daarvoor per aanvraag gemiddeld 43,3 miljoen euro hebben aangevraagd. Allesvergisters zijn vergisters van bijvoorbeeld restproducten van de voedingsmiddelenindustrie. Vergisters van mest, plantaardige olie en vetten en zuiveringsslib vallen niet onder deze categorie.

Bij de aanvragen waren ook zeven aanvragen van ondernemers die met een co-vergister groen gas willen gaan produceren. De zeven ondernemers hebben een gezamenlijke capaciteit van 9 MW. Per installatie wordt gemiddeld 15,4 miljoen euro subsidie aangevraagd.

Voor de productie van groene stroom werden 657 aanvragen ingediend. In de meeste gevallen (631) ging het om ondernemers met zonne-energie. Zij produceren gezamenlijk 49 MW energie. Gemiddeld vraagt een ondernemer in deze categorie 54.000 euro subsidie aan. Voor de productie van elektriciteit door co-vergisting werden twee aanvragen ingediend, met een gezamenlijke capaciteit van 1 MW. De aanvraagde bedragen zijn gemiddeld 5,5 miljoen euro per vergister. In de categorie allesvergister zijn zes aanvragen gedaan voor een gezamenlijke aanvraag van 145 miljoen euro, voor een capaciteit van 15 MW.

Voor windmolens werden tien aanvragen ingediend voor een totale capaciteit van 74 MW en een totale waarde van 136 miljoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.