Home

Nieuws 1 reactie

Uitheemse ganzensoorten veroorzaken steeds meer schades

Dordrecht - Uitheemse ganzensoorten zoals de nijlgans en de grote Canadese gans veroorzaken steeds meer schade aan landbouwgewassen.

De grote Canadese gans veroorzaakt nu per jaar circa 370.000 euro schade, maar in 2020 kan dit bedrag zijn opgelopen tot tussen de 1,8 of 4,3 miljoen. Dat blijkt uit een raming van het Faunafonds. De nijlgans zorgt momenteel voor circa 500.000 euro schade, maar in 2020 kan de schade oplopen tot 1 miljoen euro. De nijlgans en de grote Canadese gans zijn de belangrijkste exoten.

De schades zijn voorheen niet geregistreerd omdat er geen schaderegeling bestaat voor uitheemse of landelijk vrijgestelde diersoorten. De stijging van de schades is het gevolg van de groeiende populaties. Momenteel broeden circa 10.000 paartjes nijlganzen in Nederland. De verwachting is dat het aantal zal toenemen tot 28.000 broedpaar. Nederland telt momenteel 5.500 broedpaar van de grote Canadese gans. Over 10 jaar kan de populatie volgens de onderzoekers uitkomen op 25,000 broedpaar.

Schadecijfers zijn volgens Frans van Bommel van het Faunafonds onontbeerlijk voor het maken van beleid. "Het lijkt erop dat op termijn de grote Canadese gans andere ganzensoorten zoals de grauwe gans kan verdringen. De grote Canadese gans is groter, sterker en sneller."

Het beleid in Europa is gericht op het behoud van biodiversiteit. Inheemse soorten die door sterkere exoten dreigen te worden verdrongen worden dus beschermd. Boeren mogen niet zomaar op inheemse soorten jagen, maar krijgen wel vergoedingen uitgekeerd wanneer deze schade op percelen toebrengen. Voor uitheemse soorten bestaat geen schaderegeling, maar deze dieren mogen wel zonder vrijstelling worden gedood.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Het is toch een schande dat men het zover heeft laten komen. De schades door de natuur veroorzaakt en dit door mensen gewildt, zijn zeer omvangrijk. Het ergste is dat de boeren de grootste schade hebben. Als je leest dat de NVV in crisis beraad is, om de financieel- ondragelijke stituatie van de bedrijven. Dan wordt je zeer kwaad, er moet maar steeds meer natuur komen, die veel geld kost en de boeren de nek omdraaid. Wat bestaat de samenleving uit een stelletje idioten. De meesten willen geen verantwoordelijkheid dragen, maar wel veel geld verdienen zonder een inspanning te leveren. Ze roepen wel hard dat ze de wereld netjes willen overdragen aan onze kinderen! Maar ze willen niet werken maar mensen uitbuiten en een wereld van onkruid achter laten!

Of registreer je om te kunnen reageren.