Home

Nieuws

'Toeslagrechten alleen voor actieve boeren'

Harrogate – ”Om er voor te zorgen dat alleen actieve boeren toeslagrechten en Europese milieusteun ontvangen, moeten de regels voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid verder worden aangetrokken.

Alleen boeren die het land waarvoor ze de rechten aanvragen daadwerkelijk gebruiken moeten voor de Europese steun in aanmerking komen.”

Dat betoogt directeur George Dunn, directeur van de Britse associatie van pachtboeren Tenant Farmers Association. In Groot-Brittannië gaat nog altijd een flink deel van de toeslagrechten naar de landeigenaren, waardoor bijvoorbeeld de Koningin en enkele schatrijke adellijken miljoenen opstrijken. Volgens Dunn komt dat vooral doordat er veel verwarring heerst over de regels.

”Daarom moeten we duidelijk maken dat aanvragers aan twee criteria moeten voldoen: actief zijn in de traditionele agrarische productie en de grond in een goede landbouwkundige en milieukundige staat houden.”

Dunn denkt dat de regels zo opgesteld moeten worden dat ’individuen zelf kunnen beoordelen of ze in aanmerking komen en geen bergen bewijzen hoeven aan te dragen.’ Op die manier wordt volgens hem veel bureaucratie en vertraging voorkomen. Bestaat er twijfel over de rechten van de aanvrager, dan kan alsnog een controle plaatsvinden. ”Deze regels moeten vanaf een bepaald moment in de toekomst worden toegepast. Wat in het verleden is gebeurd, moet in het verleden blijven.”

Of registreer je om te kunnen reageren.