Home

Nieuws 245 x bekeken

‘Stop tewerkstellingsvergunningen zorgt voor forse daling aardbeienproductie’

’s-Hertogenbosch – Aardbeientelers hebben te maken met een productiedaling van 25 procent als gevolg van het verscherpte tewerkstellingsvergunningenbeleid.Dat is de inschatting van ZLTO, op basis van een enquête onder honderd leden. “Er is de afgelopen vijf jaar met productieve ploegen gewerkt”, verklaart beleidsspecialist Frank de Wijs. “Ondernemers zijn overvallen door de huidige situatie.”

Minister Henk Kamp, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegeheid, heeft per 1 juli de voorwaarden van de tewerkstellingsvergunning (twv) verscherpt. Maar het UWV is ook voor die datum terughoudend geweest met het verstrekken van twv’s.

Individuele bezwaren bij het UWV hebben tot nu toe weinig resultaat opgeleverd, aldus ZLTO. Half juli wacht een proces bij de bestuursrechter in Den Haag. Telers dagen Kamp vanwege het schenden van het Europese standstillbeginsel.

In het EU-toetredingsverdrag van Roemenië en Bulgarije is de bepaling ingenomen, dat een beleid niet aangescherpt mag worden. Op grond van dat beginsel zouden telers recht hebben om een gelijk aantal vergunningen vergeleken met voorgaande jaren.

Volgens De Wijs leeft er hoop dat de telers gelijk gaan krijgen van de rechter. “We hebben een sterk verhaal, maar op de inhoud hebben we nog geen uitspraak gehad.”

Of registreer je om te kunnen reageren.