Home

Nieuws 460 x bekeken

Splitsing koopsom grond in akte niet gevolgd

De verkoopwinst op landbouwgrond is volledig vrijgesteld. De landbouwvrijstelling is van toepassing. De splitsing zoals door de verkoper en BBL in de akte is opgenomen wordt door het Hof niet gevolgd.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:
Een akkerbouw bv verkoopt in juli 2006 aan Bureau Beheer Landbouwbedrijven (BBL) voor € 1 miljoen een perceel cultuurgrond van ruim 10 hectare (€ 9,18 per m2). De grond ligt in een vestigingszone voor glastuinbouwbedrijven. In de aanloop naar een schriftelijke overeenkomst schrijft de BBL aan de bv dat de schadeloosstelling moet worden gesplitst in een kale grondprijs (€ 872.000) en een aanvullende schadeloosstelling (€ 128.000). De notariële akte vermeldt een koopprijs van € 872.000 (€ 8 per m2).

De inspecteur past voor een bedrag van € 128.000 de landbouwvrijstelling niet toe. De bv gaat vervolgens in beroep. Anders dan de rechtbank, verklaart Hof ’s-Hertogenbosch het beroep van X gegrond. Volgens het hof maakt de bv aannemelijk dat de waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB) gelijk is aan de waarde in het economisch verkeer (WEV) en gelijk aan het bedrag van de overeengekomen vergoeding van € 1 miljoen, zodat de gerealiseerde boekwinst bij verkoop geheel onder de landbouwvrijstelling valt. Hoewel de notariële akte van levering een prijs vermeldt van € 872.000, acht het hof de verklaring van de bv geloofwaardig dat de overeengekomen prijs in werkelijkheid € 1 miljoen bedraagt en dat de in de notariële akte van levering opgenomen splitsing louter voortkomt uit de wens van BBL om jegens alle verkopers dezelfde prijs per m² van € 8 te hanteren. Bovendien heeft de bv nooit expliciet met de aangebrachte splitsing ingestemd.

Of registreer je om te kunnen reageren.