Home

Nieuws

Schenk: ik zal nooit het machtswoord gebruiken

Oude Niedorp – De ledenraad van LTO Noord moet op 18 augustus haar beslissing nog nemen, maar het is geen dag waar kandidaat-voorzitter Siemjan Schenk nog tegenop ziet.

Schenk is unaniem door het algemeen bestuur van LTO Nederland voorgedragen als kandidaat-voorzitter. Die unanimiteit is voor Schenk van groot belang. ”Als een aantal bestuursleden de voordracht niet zou hebben gedragen, zou ik er zeker nog over hebben nagedacht. Ik heb vooraf niet om unanimiteit gevraagd – ik zal dat machtswoord nooit gebruiken als bestuurder”, zegt Schenk, net terug van vakantie in Zweden.

De kandidaat-voorzitter is blij dat zijn voordracht vanuit verschillende geledingen is gesteund. ”Ik heb zeker de ambitie om voorzitter te worden, maar ik heb zelf niet het initiatief genomen.” Schenk is gevraagd. Er waren genoeg andere kandidaten die zichzelf hadden gemeld, maar die de procedure uiteindelijk niet met succes hebben doorlopen.

De kandidaat-voorzitter heeft het voornemen om van LTO Noord een sprekende organisatie te maken, die duidelijk standpunten kan innemen. ”We hebben er eerder bewust voor gekozen dat de sectoren en provincies autonoom hun eigen standpunten innamen. Maar ik vind dat LTO Noord zelf meer dan in het verleden beleidsmatige opvattingen, moet innemen, zodat het minder diffuus is. Als LTO Noord op hoofdlijnen geen visie hebt, wordt het voor de leden onherkenbaar. Daar is terecht kritiek op geweest.”

Een ander speerpunt is voor Schenk dat de samenwerking met de andere regio’s binnen LTO Nederland goed moet zijn. Na het advies van Veerman en Winsemius is daar al goed aangewerkt, meent Schenk, die constateert dat de persoonlijke verhoudingen tussen de verschillende voorzitters goed is.

De kandidaat-voorzitter ziet voor zichzelf tenminste één verbeterpunt. ”Ik had me al voorgenomen mijn Duits wat aan te scherpen. Engels is geen probleem, in die taal kan ik uit de losse pols wel een verhaal houden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.