Home

Nieuws 351 x bekeken

Scheidsgerecht bloembollen onmisbaar

Hillegom – De Koninklijke Algemeene Vereeniging wijst haar leden ingeval van conflicten op het belang van monsterafname door de eigen correspondenten van het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel.

Een onmisbaar instrument als bloembollentransacties niet tot tevredenheid verlopen. Vaak komen de partijen dan toch in goed overleg tot overeenstemming en worden de zaken netjes afgehandeld. Toch komt het ook voor dat partijen het niet eens kunnen worden. In die gevallen kan de kwestie worden voorgelegd aan het Scheidsgerecht. Het blijkt dan, als het om de kwaliteit van de bloembollen gaat, dat een monster dat genomen is op het moment van leveren van grote betekenis is voor het oordeel van het Scheidsgerecht.

Met het nemen van een monster bouwt men dus op voorhand meer zekerheden in als het tot een geschil mocht komen. Dat geldt bij koop van plantgoed, bij koop van leverbaar voor export en bij koop voor de broeierij. En het mooie is dat het niet alleen meer zekerheid is voor de koper, maar ook voor de verkoper. Beiden kunnen ook de opdracht voor het nemen van een monster geven. De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) heeft een landelijk netwerk van monsternemers, namelijk de correspondenten van het Scheidsgerecht. Deze correspondenten zijn vakbekwame mensen die zijn voorgedragen door de KAVB-kringen en met instemming van het Scheidsgerecht, officieel benoemd zijn door het Hoofdbestuur van de KAVB. De hoofdtaken van de correspondenten zijn het nemen van monsters en het maken van rapportages. Voor het nemen van een monster of het maken van een rapportage kunnen de correspondenten rechtstreeks worden benaderd. Correspondenten zijn snel inzetbaar; vaak kan het monster binnen 1 of 2 dagen worden genomen. De geringe kosten worden door de opdrachtgever direct met de correspondent verrekend.

Alle uitslagen van monsters die door correspondenten zijn genomen en rapportages die door hen zijn opgemaakt zijn bruikbaar voor het Scheidsgerecht. Dit in tegenstelling tot monsters die door anderen zijn genomen. Uitslagen van monsters die door anderen dan correspondenten zijn genomen worden niet zonder meer door het Scheidsgerecht geaccepteerd. Per geval zal het Scheidsgerecht dit beoordelen. Door het ministerie van ELI is het de Bloembollen Keurings Dienst (BKD) niet langer toegestaan voor de kwaliteitskeuring het monster te gebruiken dat door correspondenten is genomen. Als men dus zekerheid wil dan moet gekozen voor monstername door de correspondenten van het Scheidsgerecht zelf.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.