Home

Nieuws 352 x bekeken

Rabobank wil meer contractteelt glasgroente

De Lier – Rabobank Nederland wil dat glasgroentetelers voor bulkproducten nadrukkelijker prijsrisico’s afdekken in contracten. Het is onderdeel van een nieuw, meer sturend financieringsbeleid.

De dagmarkt is te kwetsbaar gebleken in de Ehec-crisis, zegt Fred van Heyningen, directievoorzitter van Rabobank Westland. De bank werkt het nieuwe beleid van vier financieringscriteria de komende weken uit. De bank wil dat bedrijven voor bulkproducten zoveel mogelijk met contracten werken voor afzet. ”Stel dat een bedrijf alleen opereert, dan moet er sprake zijn van een unieke marktpositie, zoals de honingtomaten.”

Van bedrijven die buiten een van deze criteria vallen, wordt een actieve instelling verwacht via ketensamenwerking en consolidatie, belangrijke punten uit het manifest Consument Centraal uit 2010.

LTO Glaskracht noemt de stap van de bank logisch vanuit het oogpunt van rendement bij telers. ”De crisis maakt duidelijk dat rendement het best gegarandeerd is bij samenwerking op verschillende terreinen.” De stap is ook in lijn met de doelstellingen van het manifest uit 2010, stelt Glaskracht.

Volgens Van Heyningen zal het tuinbouwcluster kleiner worden als ondernemers elkaar blijven bevechten.Bij de bank is het aantal bedrijven met financiële problemen de laatste weken verder opgelopen. Nu is ruim een derde van de bedrijven in een bijzonder beheertraject opgenomen.
De bank wil bedrijven ook beoordelen op de coöperatieve opstelling bij het collectief uit de markt nemen van product.

Of registreer je om te kunnen reageren.