Home

Nieuws

Rabo wil meer contractteelt glasgroente

De Lier – Rabobank Nederland wil dat glasgroentetelers voor bulkproducten nadrukkelijker prijsrisico’s afdekken in contracten. Het is onderdeel van een nieuw meer sturend financieringsbeleid.

De dagmarkt is te kwetsbaar gebleken in de Ehec-crisis, zegt Fred van Heyningen, directievoorzitter van Rabobank Westland. De bank werkt het nieuwe beleid met vier financieringscriteria de komende weken uit. ”We willen dat bedrijven voor commodityproducten zoveel mogelijk met contracten werken voor afzet. Stel dat een bedrijf alleen opereert, moet er sprake zijn van een unieke marktpositie, zoals de honingtomaten.” Van bedrijven die buiten een van deze criteria valt, wordt een actieve instelling verwacht via ketensamenwerking en consolidatie, belangrijke punten uit het afzetmanifest uit 2010.

Een vierde toetspunt is de bijdrage aan het mogelijk gecoördineerd uit de markt nemen van product in een marktbeheersplan, een meer ethisch toetspunt. Van Heyningen: ”Als een ondernemer heeft ingetekend – maar zich vervolgens onttrekt van de afspraken – kan dat een negatieve invloed hebben op financieringsaanvragen.” De marktbeheersplannen zijn nodig om het verlies op de bedrijven te beperken, denkt de bank.

Hoewel details nog niet bekend zijn, geldt het geplande financieringsbeleid als een aanscherping van het bestaande waarin een teler met een afzetplan moest tonen hoe de focus op consumenten was verwoord. De bank wil risico’s op bedrijven terugbrengen, maar met de aangescherpte voorwaarden ook een impuls geven aan het versterken van de afzetketen door ook samenwerking te stimuleren. Die rol speelde het al in het afzetmanifest uit 2010, waarin met teelt en handel doelstellingen voor ketenversterking zijn afgesproken.

Dat beleid wordt de Ehec-crisis versneld en versterkt. ”Ons beeld na de Ehec-crisis is dat het cluster kleiner zal worden als ondernemers elkaar blijven bevechten. Dan vallen bedrijven af. We denken dat met samenwerking iedereen gebaat is. Ook de grote bedrijven, omdat een groot cluster tot meer kracht leidt. Er is meer innovatie en maakt het voor veredelaars meer de moeite waard te investeren in onderzoek specifiek voor de Nederlandse omstandigheden.”

Bij de bank is het aantal bedrijven met financiële problemen de laatste weken verder opgelopen. Nu is ruim een derde van de bedrijven in een bijzonder beheertraject opgenomen. Toch zijn de verschillen groot. ” We spreken ook ondernemers die ondanks de crisis nog een winst verwachten dit jaar.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.